Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik

Söker du advokat eller jurist i ett annat land eller inom annat rättsområde?

Familjens jurist är störst i Sverige inom familjerätt och finns med över 240 medarbetare på över 30 kontor. Det ger oss en unik samlad kompetens inom våra rättsområden, men ibland räcker inte det! Vi samverkar därför med andra aktörer som är specialiserade på familjerätt, både ledamöter av Sveriges advokatsamfund och ledamöter av utländska advokatsamfund. Samverkan innefattar exempelvis vidareutbildning och möjligheter att hänvisa ärenden vidare. Vid all samverkan beaktas noga sådana etiska regler som vi respektive de vi samverkar med har att följa. 

Ledamöter från utländska advokatsamfund som är medlemmar i vårt unika nätverk, Familjens jurist Preferred Partner, är särskilt utvalda av oss. De är kunniga, talar svenska eller god engelska, har ett gott renommé och kan sitt lands rättsregler. Dom kan ha lokala titlar som exempelvis avocat (Frankrike) eller advogado (Portugal) och ska inte förväxlas med advokater som medlemmar i Sveriges Advokatsamfund. Du finner kontaktuppgifter till de advokater vi samarbetar med här på vår hemsida under rubriken Utland

Gäller det svensk familjerätt har vi själva bred och djup erfarenhet, men inte sällan berör våra klienters behov frågor som kräver kunskap om andra länders rättsregler. Det kan till exempel gälla en familjerättslig tvist när man är bosatt utomlands eller ena parten är medborgare i ett annat land, arvsfrågor där den avlidne eller tillgångar finns utomlands eller kanske en hantverkartvist i landet där man köpt sin semesterbostad.

Du möter oss ibland tillsammans, till exempel vid ”Flytta utomlands-mässor” eller när vi föreläser för Svenska föreningar utomlands. Börja gärna med en kontakt med vår Utlandsenhet då inte sällan lagvalsfrågor eller svensk rätt kan behöva bedömas.

Ledamöter i spanska advokatsamfundet
Olaf Medina-Montoya Hellgren Juan Miguel Rodríguez Gómez

Ledamot i franska advokatsamfundet
Charlotta Gauci

Ledamöter i portugisiska advokatsamfundet
Rui Cunha Jóia Estela Marques

Ledamöter i thailändska advokatsamfundet
Amru Samphani, Royal Lion Swedish and International Consulting och Prachak Suwannaaphet

Gäller ditt ärende även bolagsrätt eller en företagsanknuten fråga? Vi inom Familjens jurist har valt att specialisera oss på familjerätt. Däremot samverkar vi regelbundet med flera av Sveriges ledande advokater och advokatbyråer som är specialiserade på företagsanknutna frågor. Vi kan därför tryggt hänvisa dig vidare om det behövs i ditt enskilda ärende.  Inte sällan krävs ett nära samspel för att hitta den bästa lösningen för både företaget och företagaren, en kombination av familjerätt och annan juridik.

Film