Hoppa till innehållet

Äga eller hyra bostad

Oavsett om du äger eller hyr en bostad så är det förknippat med rättigheter och skyldigheter. Det kan också vara olika saker som gäller beroende på om du äger en lägenhet eller ett hus, och om du har ett förstahandskontrakt eller hyr i andra hand.

Att äga en bostad

Bostadsköpet är ofta den största investeringen man gör, oavsett om det är en lägenhet, villa, radhus eller fritidshus. Då det ofta handlar om mycket pengar är det vara extra viktigt att ha koll på de juridiska bitarna.

 

Fördjupa dig

Äga en bostadsrätt

Att äga och bo i en bostadsrätt skiljer sig mot att hyra en bostad eller äga en fastighet. Bostadsrättsföreningen äger fastigheten och du köper rätten att använda den. Men för att bli ägare till en bostadsrätt räcker det inte med att köpa den, utan du måste också beviljas medlemskap i bostadsrättsföreningen. Som medlem i den ekonomiska föreningen (bostadsrättsföreningen) äger och förvaltar du hus, mark och de gemensamma utrymmena tillsammans med föreningens andra medlemmar.

Överlåtelse av bostad

Oavsett om du överlåter, köper, byter eller ger bort en bostad måste överlåtelsen uppfylla formella krav. Ett överlåtelseavtal måste alltid skrivas och ska på ett tydligt sätt uttrycka din vilja att överlåta egendomen. I avtalet måste också alla andra villkor för överlåtelsen finns med för att det ska vara giltigt.

Om du ska överlåta en bostadsrätt kan du skriva ett kostnadsfritt överlåtelseavtal här.

Köpekontrakt och köpebrev

Om du överlåter, eller köper, din bostad måste det finnas ett köpekontrakt. Det reglerar bland annat frågor om pris och ansvar vid eventuella fel. Köpebrev är ett slags kvitto för att köpeskillingen är betald och skrivs under i samband med att den nya ägaren får tillträde till bostaden.

På vår plattform Legalite kan du enkelt upprätta både köpebrev och köpekontrakt helt kostnadsfritt.

Lagfart

Om du köper en fastighet eller får en fastighet i gåva vid arvskifte eller genom bodelning, ska du ansöka om lagfart hos Lantmäteriet. Genom att ansöka om lagfart blir du registrerad som ägare till fastigheten. Lagfartskostnaden varierar stort beroende på hur du fått fastigheten och skattereglerna är varierar även på grund av det. Därför kan det vara klokt att tänka igenom hur en ägarövergång ska ordnas.

Delad lagfart för bostad

Spelar det egentligen någon roll om en eller båda av er står som ägare av bostaden? Det finns skattemässiga fördelar med delad lagfart. Om båda äger fastigheten har exempelvis båda rätt att göra ROT-avdrag. Att båda äger fastigheten kan även få betydelse vid eventuell skilsmässa och vid dödsfall.

Servitut

Ett servitut är ett skriftligt avtal som reglerar den rätt någon har att på olika sätt utnyttja någon annans fastighet. Det kan vara rätten att utnyttja en väg, en brunn, avloppsledningar eller en brygga. Servitutet kan även gälla att man inte får plantera träd på ett visst område som kan störa en grannes utsikt.

Servitut är knutna till en fastighet och inte till en ägare, och måste registrera hos Lantmäteriet för att det ska bli giltigt för fastigheterna. På vår plattform Legalite kan du upprätta ett kostnadsfritt servitutsavtal.

Arrende

Arrende innebär att den som äger marken låter någon annan nyttja den mot en avgift. Nyttjanderätten kan vara total eller partiell, det vill säga att man antingen får använda fastigheten precis hur man vill eller att den bara får användas på ett visst sätt. Ska mark arrenderas är det viktigt att det finns ett skriftligt avtal som reglerar villkoren.

Det finns fyra olika typer av arrende och det är hur jorden ska användas som avgör vilken typ av arrende det är frågan om. Arrendet kan exempelvis vara att någon får rätt att bygga ett bostadshus på marken, att marken ska användas för att bedriva jordbruk eller bygga vindkraftverk, alternativt att marken ska användas som upplåtelse för parkering.

Äga bostad tillsammans

Om du har en bostad och blir sambo eller gifter dig, så kan juridiken kring din bostad påverkas. Läs gärna mer om att bli sambo eller vad som är bra att tänka på inför att ni gifter er.

Att samäga

Om du samäger en fastighet med dina släktingar, exempelvis om ni ärvt eller fått fastigheten i gåva, är det viktigt att ni skriver ett samäganderättsavtal. I avtalet kan ni bland annat reglera hur ni ska fördela det ekonomiska ansvaret mellan er och hur olika beslut som rör fastigheten ska fattas. Det gör att ni kan undvika konflikter i framtiden.

Att hyra eller hyra ut bostad

Att ingå ett hyresavtal avseende bostad innebär ett visst ansvar för både hyresgäst och hyresvärd. Hyresvärden har skyldighet att åtgärda fel och brister som uppstår under hyresförhållandet, men det är hyresgästens uppgift att informera om problemen som uppstår.

Rådgivning för hyresvärd

Vi kan hjälpa dig som hyresvärden att upprätta hyresavtal anpassat utifrån dina behov och förutsättningar. Om du önskar säga upp en hyresgäst kan vi också analysera det rättsliga läget för att säkerställa att allt går rätt till.

Tips om du ska hyra ut din bostad

 1. Be hyresvärden eller bostadsrättsföreningen om tillstånd att få hyra ut ditt boende.
 2. Kontrollera med ditt försäkringsbolag om vilka villkor som gäller när du hyr ut.
 3. Hitta en hyresgäst och ta gärna referenser från tidigare boende eller kronofogden för att se om personen har betalningsanmärkningar.
 4. Upprätta ett skriftligt avtal som reglerar hyres- och uppsägningstid, vad som ingår i hyran, vad depositionen avser och eventuella ordningsregler.
 5. Skriv en inventarielista om det ingår möbler eller annat i uthyrningen.
 6. Fota ditt boende och möblerna du hyr ut som dokumentation ifall något blir skadat under uthyrningsperioden.

Skriv kostnadsfritt hyresavtal

Ska du hyra ut din bostad är det viktigt att skriva ett hyresavtal.

Skriv hyresavtal

Rådgivning för hyresgäst

Som hyresgäst kan du vända dig till oss om du vill ha rådgivning gällande tolkning av ditt hyresavtal och besittningsskydd. Vi kan också hjälpa dig som hamnat i tvist med din hyresvärd om exempelvis en uppsägning, brister i boendet eller oskälig hyra.

Tänk på det här om du hyr i andra hand

 1. Se till att ha ett skriftligt hyreskontrakt där villkoren för hyresförhållandet finns med.
 2. Dokumentera skicket av boendet direkt när du flyttar in, exempelvis genom att fota det.
 3. Teckna en egen hemförsäkring även om hyresvärden har hemförsäkring.
 4. Meddela hyresvärden skador och brister direkt.
 5. Ha koll på om det är en hyresrätt eller bostadsrätt du hyr, då det finns olika lagar för dessa.

Är det rätt hyreskostnad?

Om du är osäker på vad som är skälig hyra för uthyrning av din bostad, eller om du som hyresgäst vill veta om det du betalar är rimligt, kan du använda vår kostnadsfria tjänst Hyreskollen.

Beräkna skälig hyra

Vi hjälper till med

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden