Hoppa till innehållet

Bilda familj

Att bli förälder tillhör en av de allra största upplevelserna i livet. Plötsligt finns en helt ny människa att ta hand om och ha ansvar för. En barnfamilj kan idag se ut på en mängd olika sätt, det är fantastiskt men det är också viktigt att känna till vad lagen säger då det skiljer sig åt ibland beroende på hur familjebildningen ser ut.

Det största ansvaret

Att få barn tillsammans innebär ett gemensamt ansvar som är större än något annat – ni ansvarar för en annans liv. Fram tills barnet fyller 18 år är ni vårdnadshavare och förmyndare. Ibland finns en skyldighet att betala underhåll för ett barn tills den dag gymnasiestudierna är avslutade. Men ofta sträcker sig ansvaret längre än så. Bandet mellan barn och föräldrar är livslångt.

Gemensamma barn

Om du och den andra föräldern är gifta och bara har gemensamma barn, kommer barnen ärva er först den dag ni båda är borta. Är ni däremot sambo ärver ni inte varandra och då är det extra viktigt att tänka igenom hur ni vill ha det om ni har barn. Barnen har då alltid rätt att direkt få ut sitt arv från sin förälder. Om ni vill att det ska vara på något annat sätt måste ni skriva ett testamente.

Men oavsett om ni är gifta eller sambor bör ni skriva ett testamente, till exempel om ni vill göra arvet till barnens enskilda egendom. Läs mer om testamente.

Bonusfamilj

För bonusfamiljen finns det ingen särskild juridik, men det finns särskilda behov och frågor som gör att om man lever i en bonusfamilj kan man behöva tänka lite extra på sin familjejuridiska situation. Är ni sambor ärver ni inte varandra. Om ni är gifta men har barn sedan tidigare med någon annan ärver ni inte heller varandra. Som föräldrar i en bonusfamilj måste ni därför fundera extra på hur ni vill att det ska bli för både barn och vuxna om någon av er plötsligt skulle gå bort eller om ni någon gång separerar. Att skapa rättvisa mellan egna barn och bonusbarn är som vi vet svårt när vi lever alla tillsammans. Om du som förälder skulle gå bort är det bara dina egna barn som ärver dig.

Lever man i en bonusfamilj behöver man i stort sett alltid skriva testamente och ibland även ett samboavtal eller äktenskapsförord för att skydda alla i bonusfamiljen.

Regnbågsfamilj

Det finns egentligen ingen särskild regnbågsjuridik - svensk lag behandlar alla par lika. Idag är äktenskapsbalken könsneutral och adoption är möjlig för samkönade makar. Däremot lever HBTQI-personer ofta i familjekonstellationer som kan skapa särskilda juridiska behov. Till exempel skiljer sig reglerna om fastställande av föräldraskap i samkönade relationer från hur föräldraskap fastställs när ett barn föds inom ett äktenskap mellan en man och en kvinna.

För familjer där fler vuxna än två valt att sätta ett barn till världen tillsammans, finns ett stort värde av att prata med en jurist. Då kan det behövas ett samäganderättsavtal för en gemensam bostad, eller ett testamente för att säkerställa arvsrätten. Testamente är extra viktigt i dessa familjer eftersom ett barn juridiskt sett bara kan ha två föräldrar.

Oavsett om du behöver juridisk rådgivning som rör insemination, surrogatmoderskap, adoption eller andra frågor om hur regnbågsfamiljen påverkas av familjerätten, hjälper vi gärna till. Vi har specialkompetens i familjejuridiska frågor som rör HBTQI-personer.

Mer om HBTQI-juridik

Fördjupa dig

Vad är särkullbarn?

Barn som inte är gemensamma kallas särkullbarn. Särkullbarn har samma arvsrätt som ett gemensamt barn, men med en viktig skillnad. De har rätt att få ut arvet från sin biologiska förälder direkt, även om styvföräldern fortfarande lever. Särkullbarn har rätt att avstå sin arvslott och sedan få ut den som efterarv när styvföräldern gått bort. För det krävs inget testamente. Men för skydda sin respektive kan den som är biologisk förälder skriva ett testamente.

Kan man välja förmyndare åt sitt barn?

När det gäller den ekonomiska delen, det vill säga arv efter dig, så kan du till viss del förordna om detta genom ett testamente och se till att någon i din närhet förvaltar detta tills ditt barn är myndigt.

Gällande vårdnadsfrågan kan du i ditt testamente absolut skriva ner önskemål och lägga fram förslag till vem du skulle vilja fick vårdnaden om dina barn. Det är dock domstolen som tar beslut på vem som ska få vårdnaden och beslutet tas utifrån fokus på barnets bästa och domstolen är därför inte bunden av dina önskemål i testamentet. 

Att bli förälder genom adoption

Det finns olika former av adoption även om det i lagen bara talas om ”adoption”, kort och gott. Det finns internationell adoption (adoption av ett barn fött i utlandet), nationell adoption (adoption inom Sverige) och närståendeadoption (inom familjen, adoption av makes/makas eller sambos barn).

Ensamstående personer kan få tillstånd till adoption men fler än två personer kan inte adoptera tillsammans och de två som ska adoptera måste vara i en parrelation med varandra för att bli föräldrar tillsammans.

En adoption innebär såklart en lyckosam utökning av familjen men också en del juridiska processer. Vill du ha hjälp med biträde under en adoptionsprocess eller behöver rådgivning inför en eventuell adoption, så finns vi här för dig.

Att bli förälder genom assisterad befruktning

Assisterad befruktning är ett samlingsbegrepp för insemination och IVF. Hur och var barnet blir till kan påverka hur föräldraskapet till barnet fastställs. Ibland krävs en så kallad närståendeadoption. Det är viktigt att skaffa kunskap om vilka regler som kommer gälla i just er familj, för att hitta den lösning som passar just er och för att skapa trygghet för alla inblandade.

Om ni reser utomlands för behandling, följ svenska regler så slipper ni närståendeadoptera.

Upprätta testamente om ni inte följer de svenska reglerna, tills allt med adoptionen är klart i Sverige.

Vi hjälper till med

Våra jurister förklarar

Att bli förälder

04:46

Sara Curan, Jurist

Adoption

07:46

Caroline Sörgjerd

Assisterad befruktning

08:27

Caroline Sörgjerd, Jurist

Surrogatmoderskap

09:14

Caroline Sörgjerd, Jurist

Testamente

06:23

Lavinia Dimoftache, Jurist

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden