Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare

    Bouppteckning

    När någon går bort lämnar den minnen från livet efter sig. Saker, ett hem eller pengar, är tillgångar som kan kännas obetydliga i en tid av sorg, men som ändå behöver tas hand om. Det första steget är en bouppteckning, en sammanställning av den bortgångnes alla tillgångar och skulder. “Livets bokslut”, så att säga.

    Vad händer nu?

    Vid ett dödsfall blir de personer som enligt lag eller testamente är arvingar dödsbodelägare. Tillsammans representerar personerna dödsboet och behöver enas om vad som ska göras med det som finns kvar.

    Inom tre månader från dödsfallet ska en bouppteckningsförrättning hållas och därefter ska en bouppteckning göras. En bouppteckning är en sammanställning av den bortgångnes tillgångar och skulder. Bouppteckningen är en juridisk handling och fungerar som dödsboets legitimationshandling och visar vem som har rätt att företräda dödsboet.

    Inom ytterligare en månad måste bouppteckningen skickas in till Skatteverket för registrering. Om den avlidne lämnar efter sig väldigt små tillgångar, exempelvis om tillgångar och försäkringar inte täcker begravningskostnaderna, kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan. Socialkontoret i den avlidnes hemkommun prövar om det går att göra en dödsboanmälan och ansvarar också för att dödsboanmälan blir gjord.

    Bra att tänka på vid bouppteckning

    En bouppteckning får inte göras på egen hand av dödsbodelägare, utan kräver två utomstående förrättningsmän med juridiskt ansvar. Vilka du vill ta hjälp av väljer du själv, men eftersom det är viktigt att bouppteckningen görs korrekt är det klokt att anlita experter inom området bouppteckning dödsbo.

    Genom våra samarbetspartners kan du få hjälp med andra praktiska delar

    När någon avlider är det inte bara juridiken man behöver hantera utan också en mängd praktiska saker. Det kan vara allt från värdering och försäljning av bostad, föremål och bilar till bank- och försäkringsärenden. Vi samarbetar med flera partners som vi har stort förtroende för och kan därmed hjälpa dig hela vägen. Självklart med juridiken, men också med att förmedla kontakter som kan hantera övriga delar. Det första samtalet är helt förutsättningslöst och du bestämmer själv därefter om du vill anlita vår samarbetspartner eller inte. Kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

    Vi kan hjälpa till hela vägen

    Bouppteckningen är första steget för att du ska kunna gå vidare juridiskt sett. Om du vill hjälper vi dig även med dödsboförvaltning och arvskifte. Våra jurister hanterar över 15 000 bouppteckningar varje år och svarar gärna på alla frågor som du kan tänkas ha om bouppteckning, dödsboförvaltning och arvskifte.

    Vi har även en digital tjänst som kan användas för vissa bouppteckningar, läs mer om bouppteckna.se.

    Bild för Bouppteckning
    Se vår film om

    Bouppteckning med Lavinia Dimoftache

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden