Hoppa till innehållet
Tillbaka

Om vi är missnöjda med boutredningsarbetet?

Fråga

Vi är ett äldre par som ärvt vår son. Vi anlitade en advokat som gjorde bouppteckningen och anlitades även som boutredningsman. Han blev förordnad tingsrätten som boutredningsman. Vi är missnöjda med boutredningsmannens arbete. Vad kan vi göra åt detta?

Svar

Efter att bodelning och arvskifte är klart ska Boutredningsmannen avge redovisning för sin förvaltning till dödsbodelägarna. Om delägarna är missnöjda med förvaltningen har det ett år på sig att väcka talan vid domstol mot boutredningsmannen. Delägarna kan också begära att en god man utses som kan kontrollera boutredningsmannens förvaltning. En boutredningsman kan skiljas från uppdraget om han inte anses lämplig.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden