Sidförslag
  Kontor

   Om vi är missnöjda med boutredningsarbetet? | Familjens Jurist

   Fråga

   Vi är ett äldre par som ärvt vår son. Vi anlitade en advokat som gjorde bouppteckningen och anlitades även som boutredningsman. Han blev förordnad tingsrätten som boutredningsman. Vi är missnöjda med boutredningsmannens arbete. Vad kan vi göra åt detta?

   Svar

   Efter att bodelning och arvskifte är klart ska Boutredningsmannen avge redovisning för sin förvaltning till dödsbodelägarna. Om delägarna är missnöjda med förvaltningen har det ett år på sig att väcka talan vid domstol mot boutredningsmannen. Delägarna kan också begära att en god man utses som kan kontrollera boutredningsmannens förvaltning. En boutredningsman kan skiljas från uppdraget om han inte anses lämplig.