Hoppa till innehållet

Bygga och renovera bostad

Många frågor dyker upp när du ska bygga eller renovera. En del är väntade, andra oväntade. Det kan röra sig om allt från avtalsfrågor till skäligt pris och förseningar. Det är svårt att överblicka alla potentiella problem som kan uppstå. De vanligaste fallgroparna går dock att undvika med rätt planering och kunskap.

 

Kan jag göra vad jag vill?

Bara för att du äger ett hus eller en bostadsrätt betyder det inte att du får göra vad du vill med den. För att kommunen ska kunna ha kontroll över vad som byggs kan de kräva att du i förhand berättar vad du vill göra, alltså ansöker om bygglov eller gör en bygganmälan.

Att tänka på inför nybyggnation, ombyggnation och renovering

  1. Har du ett skriftligt avtal med företaget?
  2. Har du avtalat om fast pris eller löpande räkning?
  3. Har du avtalat om när tjänsten ska vara slutförd?
  4. Har du granskat företagets ekonomi?
  5. Står det tydligt i avtalet vad som ingår och inte i tjänsten?

Fördjupa dig

Ansöka om bygglov

Många är omedvetna om att även mindre åtgärder kräver bygglov. Om du äger en villa och önskar måla huset i en annan färg eller byta material på fasaden, krävs det i regel bygglov. Bygglov och bygganmälan kan också behövas om du vill bygga altan, inreda vinden i villan eller ändra planlösningen i din bostadsrätt.

Om du behöver bygglov så ska ansökan skickas till kommunen tillsammans med andra bilagor som behövs. Då bygglovsreglerna i Plan- och bygglagen kan upplevas som krångliga är det många gången en bra idé att anlita en jurist som är insatt i regelverket och kan företräda dig i ditt ärende.

Om du saknar bygglov

Det går att söka bygglov i efterhand om du missat att ansöka, men det medför alltid en sanktionsavgift. Du kan heller aldrig vara säker på att du beviljas bygglov i efterhand. I värsta fall kan du bli tvungen att riva eller återställa det du byggt.

Överklaga bygglov

Om du inte är nöjd med kommunens beslut kan du överklaga det och begära att få det omprövat. Önskar du överklaga ett nekat bygglov kan vi hjälpa dig och vi kan även företräda dig i tvist i domstol.

Överklaga grannens bygglov

Skulle du vara missnöjd med ett beviljat bygglov i din omgivning går det att överklaga, men det är viktigt att du gör det i tid. Huvudregeln är att en skriftlig överklagan måste komma till kommunen inom tre veckor från att du fått ta del av beslutet. I en överklagan måste du förklara varför bygglovet påverkar dig negativt och vad du vill med överklagan.

Anlita hantverkare

Tips om du ska anlita hantverkare:

  1. Kontrollera hantverkarens referenser, ekonomi och behörigheter.

  2. Se till att ni är överens om vad som ska utföras, när det ska utföras, vad det ska kosta och vad som ingår (och inte ingår) i tjänsten.

  3. Kom överens om du vill att företaget ska använda ROT-avdrag.

  4. Dokumentera det ni kommit överens om i ett skriftligt avtal.

  5. Betala helst inte i förskott om tjänsten eventuellt skulle vara felaktig.

Tvist med hantverkare

Det är tyvärr inte ovanligt att det blir fel vid renoveringar och ombyggnationer. Och ofta åtgärdas inte felet av hantverkaren, eller så förnekar de att det finns några fel i tjänsten som utförts. Det är inte heller ovanligt att arbetena blir försenade och om du har betalat i förskott kompliceras situationen ytterligare. 

Vi på Familjens Jurist kan hjälpa dig att lösa eller undvika dessa och andra svåra situationer.

Läs mer om hantverkartvister

Ta juridisk hjälp

Våra fastighetsjurister kan på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt hjälpa till med en rad frågor om nybyggnation, ombyggnation och renovering. Förutom personlig rådgivning hjälper vi dig att granska avtalsförslag och företräder dig vid eventuella tvister.

Våra jurister förklarar

Hantverkartjänster

04:18

Oscar Coronel, Jurist

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden