Hoppa till innehållet
Tillbaka

Vad är skillnaden mellan bouppteckning och dödsboanmälan?

Fråga

Hej, jag vill veta vad skillnaden mellan bouppteckning och dödsboanmälan är?

Svar

En bouppteckning måste man göra i de fall då den avlidnes tillgångar överstiger kostnaderna för begravning och eventuell gravsten. Man ska då hålla ett möte som alla dödsbodelägare (den avlidnes släktarvingar och eventuella testamentstagare) ska kallas till och få möjlighet att närvara vid. Både själva mötet och den skriftliga handling som upprättas i samband med mötet kallas bouppteckning. Den skriftliga bouppteckningen ska undertecknas av två utomstående personer och ska dels innehålla uppgifter om vilka som är dödsbodelägare, dels den avlidnes tillgångar och skulder. Om den avlidnes tillgångar innan skulderna har avräknats inte överstiger kostnaderna för begravning och eventuell gravsten, kan man istället för bouppteckning göra en dödsboanmälan. En betydligt enklare handling där man endast konstaterar att det inte finns något överskott, arv. Dödsboanmälan görs av en kommunal myndighet i den kommun där den avlidne var bosatt och är kostnadsfri. 

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden