Hoppa till innehållet

Arvskifte

När någon dör innebär det ofta att arvet efter den avlidna ska fördelas. Ägodelar och tillgångar som personen har lämnat efter sig ska skiftas så att de istället ägs av arvtagarna. Processen vid ett arvskifte kan vara påfrestande, både känslomässigt och juridiskt. Då kan det kännas skönt att ta hjälp av en jurist.

Boka tid med jurist

 • Personlig rådgivning

 • Expertkunskap

 • Löpande timpris

Vi hjälper er

Hos Familjens Jurist får ni hjälp med hela arvskiftet. Vi ser till att göra processen så enkel som möjligt och svarar på era frågor gällande juridiska rättigheter och fördelning av arv.

Vad kostar hjälp med jurist?

Ett arvskifte kan variera beroende på situation, vilket gör att vi inte kan erbjuda ett fast pris. Vi debiterar därför löpande timtaxa (2 090 kr*) och vid ditt första möte med juristen får du en tydligare prisbild som gäller just i ditt fall. Du väljer sen själv om du vill gå vidare eller inte.

* Priserna gäller på kontor som ägs av Familjens Jurist i Sverige AB. Variationer kan förekomma på våra franchisekontor.

Vad är ett arvskifte?

Ett arvskifte är ett skriftligt avtal mellan dödsbodelägarna som visar hur tillgångarna efter den avlidna ska fördelas. När arvtagarna har godkänt arvskiftet ska det verkställas och då kan tillgångarna föras över från den avlidna till dem. Arvskiftet är det sista steget i dödsboavvecklingen och är ett bevis på att dödsboet är avslutat, det vill säga skiftat.

Ett arvskifte måste göras så fort det finns fler än en dödsbodelägare. Finns det bara en räcker det med bouppteckning eftersom alla tillgångar som finns skrivs över på den personen.

Arvskifte steg för steg

 1. Dödsboets skulder och kostnader betalas.
 2. Bodelning görs om den avlidna var gift eller sambo.
 3. Dödsbodelägarna bestämmer vad som ska hända med tillgångarna.
 4. Arvskifteshandling upprättas och skrivs under om alla är överens.
 5. Tillgångarna fördelas.

Skriva en arvskifteshandling

Om dödsbodelägarna är överens om hur allt ska fördelas skrivs en arvskifteshandling, även kallat arvskiftesavtal. I arvskiftesavtalet har arvtagarna full avtalsfrihet, exempelvis om de vill frångå lagen så kan de göra det. Huvudsaken är att alla dödsbodelägare är överens. Om inte alla är överens får man vända sig till tingsrätten.

Handlingen beskriver vad som hänt sedan dödsfallet

 1. Vem som har haft hand om dödsboet
 2. Vem som har betalat räkningar
 3. Utlägg för dödsboets räkning som ska ersättas
 4. Information om bouppteckningen
 5. Hur arvet ska fördelas
 6. Förskott på arv som ska tas hänsyn till från någons arvslott

Bra att skriva vad som händer efter arvskiftet

I arvskifteshandlingen kan man också passa på att skriva vad som ska hända efter att arvet fördelats ut till dess att dödsboet slutar existera. Exempelvis vem som ska deklarera, vem som ansvarar för att betala in eventuell skatt och hur mycket som avsätts för dödsboets kommande kostnader.

Det är viktigt att allting finns med i arvskifteshandlingen då otydligheter ökar konflikter. När allt är godkänt ska det inte finnas några fler juridiska saker kvar att lösa.

Fullmakt vid arvskifte

Om du önskar att någon annan ska ha rätt att fatta beslut och agera för din räkning i samband med dödsboavvecklingen kan du skriva en fullmakt.

Läs mer om fullmakt

Hur går ett arvskifte till?

Dödsboets skulder och kostnader betalas

Innan ni kan skifta de efterlämnade ägodelarna ska alla eventuella skulder och begravningskostnader betalas. Som delägare i ett dödsbo har ni dock inget personligt ansvar för den avlidnas skulder. Kan inte dödsboet betala skulderna skrivs de därför oftast av.

Om det finns en efterlevande partner

Om den avlidna var gift eller sambo gör man oftast en bodelning innan arvskiftet. Det går att göra det i samband med arvskiftet men då är det klokt att ta hjälp av en jurist.

Bestäm vad som ska hända med tillgångarna

Utöver det som står angivet i ett testamente är det fritt att dela tillgångarna precis så som dödsbodelägarna själva önskar. Det är vanligt att arvet fördelas i två steg:

 1. Andelsberäkning = hur stor andel som var och en ska få.

 2. Lottläggning = bestämmer vad var och en ska ärva.

Upprätta arvskifteshandlingen och fördela tillgångarna

Om ni är överens skriver ni ett arvskiftesavtal där det framgår vem som ärver vad. Om det finns eventuella äktenskapsförord eller testamenten behöver ni ta hänsyn till dessa först. När handlingen är klar ska alla dödsbodelägare skriva under den, sedan kan tillgångarna föras över. Arvskifteshandlingen behöver inte skickas någonstans, men det är viktigt att spara den.

Om ni inte är överens om hur arvet ska fördelas

Om ni inte är överens om hur arvet ska fördelas får ni vända er till tingsrätten. Hos dem kan ni ansöka om en skiftesman eller boutredningsman som har till uppgift att ena er i en frivillig överenskommelse. Kan ni ändå inte enas kan personen besluta om fördelningen av arvet i ett så kallat tvångsskifte.

Osäker på om testamentet är giltigt?

Om det finns brister i ett testamente kan delar av, eller hela, dokumentet bli ogiltigt. Vill du ta reda på om det finns förutsättningar att klandra ett testamente kan du använda vår kostnadsfria tjänst ”Klandra testamente”.

Klandra testamente på Legalite

Våra jurister förklarar

Se vår film om

Arvskifte med Carola Erixon Gyllenmyr

Familjens Jurists podd

Lyssna på vår mikropodd om arvskifte där vi tar upp det viktigaste du behöver veta på bara fem minuter. I podden går vi igenom grunderna i arvskiften och vad som gäller i olika situationer.

Frågor och svar

Kan man ärva skulder?

Det går aldrig att ärva skulder efter den avlidna. Om det finns skulder så betalas dessa med tillgångarna i dödsboet innan arvskiftet sker. Om det inte finns tillräckligt med tillgångar för att betala skulderna så skrivs dessa av.

Hur lång tid tar ett arvskifte?

Dödsboavvecklingen består av tre steg där arvskiftet är det sista steget. Alla tre steg brukar tillsammans ta mellan 8-15 månader, men då varje avveckling är unik kan det både ta kortare eller längre tid.

Måste man alltid göra ett arvskifte?

Enlig lag måste ett arvskifte göras om det finns fler än en dödsbodelägare. Finns det bara en dödsbodelägare räcker det med bouppteckningen.

Måste ett dödsbo deklarera?

Ja, så länge dödsboet inte är avslutat måste dödsboet deklarera. Vi erbjuder hjälp med deklarationen om ni önskar hjälp. Läs mer om vår deklarationshjälp.

Relaterade tjänster

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden