Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare

    Ta hand om ett dödsbo

    Efter ett dödsfall måste du som har mist en nära anhörig eller släkting, förutom att ta hand om begravning och bouppteckning, även ta hand om den avlidnes ekonomi och annat praktiska arbete som dödsboets förvaltning och avveckling kräver. Vi kan hjälpa dig med hela eller delar av hanteringen, så att du kan fokusera på annat viktigt.

    Vad innebär hantering av dödsbo?

    När någon har avlidit ingår alla den avlidnes tillgångar och skulder i den avlidnes dödsbo. Fram till att arvet efter den avlidne är delat och överfört till arvingarna genom ett arvskifte, måste dödsboet utredas och förvaltas, tas om hand helt enkelt.

    Det är delägarna i dödsboet som har ansvaret för att alla delarna tas om hand på rätt sätt och att
    - räkningar och andra skulder betalas
    - medlemskap och prenumerationer sägs upp
    - den avlidnes bostad blir uppsagd, tömd och städad
    - en bostadsrätt eller fastighet får den tillsyn som krävs innan bostaden överförs till ny ägare.

    I dödsboförvaltningen ingår ofta försäljning av fastighet eller bostadsrätt samt aktier, fonder och andra värdepapper. Även bohag och lösöre som arvingarna inte vill ta över ska säljas eller avvecklas. Att deklarera försäljningarna och se till att skatteinbetalningar sker i rätt tid ingår också.

    Eftersom deklarationer och skatteinbetalningar hanteras året efter det år då tillgångarna såldes, kan förvaltning av dödsboet pågå lång tid efter att större delen av arvet har fördelats mellan arvingarna.

    Vi kan hjälpa till

    Våra jurister har många års erfarenhet av att ta hand om dödsbon och vet hur ett dödsbo ska skötas och avvecklas snabbt och effektivt, med hänsyn tagen till de anhörigas önskemål samt de regler som måste följas.

    Familjens Jurist kan ta hand om hela eller delar av dödsboet. Vi samarbetar med flera auktionsfirmor och mäklare, vilket kan underlätta och snabba upp försäljningar, på ett för dödsboet fördelaktigt ekonomiskt sätt, oavsett var i landet den avlidne var bosatt.

    Veranda med äldre möbler
    Se vår film om

    Dödsboförvaltning med Monica Scott Liljecrantz

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden