Hoppa till innehållet

Dödsboförvaltning

Efter ett dödsfall behöver du som har mist en nära anhörig eller släkting, förutom att ta hand om begravning och bouppteckning, även ta hand om den avlidnes ekonomi och annat praktiska arbete som dödsboets förvaltning och avveckling kräver. Vi kan hjälpa dig med hela eller delar av hanteringen, så att du kan fokusera på annat viktigt.

Boka tid med jurist

  • Personlig rådgivning

  • Expertkunskap

  • Löpande timpris

Vi hjälper dig

Vi har lång erfarenhet av att ta hand om dödsbon och vet hur det ska hanteras med hänsyn till önskemål och regler. Vi samarbetar med auktionsfirmor och mäklare, vilket kan underlätta försäljningar. 

Vad kostar hjälp med jurist?

Förvaltning av ett dödsbo kan ta olika lång tid beroende på situation, vilket gör att vi inte kan erbjuda ett fast pris. Vi debiterar därför löpande timtaxa (2 090 kr*) och vid ditt första möte med juristen får du en tydligare prisbild som gäller just i ditt fall. Du väljer sen själv om du vill gå vidare eller inte.

* Priserna gäller på kontor som ägs av Familjens Jurist i Sverige AB. Variationer kan förekomma på våra franchisekontor.

Vad innebär hantering av dödsbo?

När någon har avlidit ingår alla den avlidnes tillgångar och skulder i den avlidnes dödsbo. Fram till att arvet efter den avlidne är delat och överfört till arvingarna genom ett arvskifte, måste dödsboet utredas och förvaltas, tas om hand helt enkelt.

Det är delägarna i dödsboet som har ansvaret för att alla delarna tas om hand på rätt sätt och att:

  • räkningar och andra skulder betalas

  • medlemskap och prenumerationer sägs upp

  • den avlidnes bostad blir uppsagd, tömd och städad

  • en bostadsrätt eller fastighet får den tillsyn som krävs innan bostaden överförs till ny ägare.

I dödsboförvaltningen ingår ofta försäljning av fastighet eller bostadsrätt samt aktier, fonder och andra värdepapper. Även bohag och lösöre som arvingarna inte vill ta över ska säljas eller avvecklas. Att deklarera försäljningarna och se till att skatteinbetalningar sker i rätt tid ingår också.

Eftersom deklarationer och skatteinbetalningar hanteras året efter det år då tillgångarna såldes, kan förvaltning av dödsboet pågå lång tid efter att större delen av arvet har fördelats mellan arvingarna.

Våra jurister förklarar

Dödsboförvaltning

07:15

Monica Scott Liljecrantz, Jurist

Relaterade tjänster

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden