Sidförslag
  Kontor
   article_img

   Äganderättsförklaring

   I en äganderättsförklaring kan två parter bekräfta att de äger en viss egendom tillsammans. Det kan vara en samägd bil där endast en av personerna är registrerad ägare eller annan värdefull egendom där endast en person står som officiell ägare eller där ägandeförhållandena utåt sätt kan anses oklara.

   Äganderättsförklaringen blir en handling som kan användas i bevissyfte för att visa att man kommit överens om en viss ägandefördelning.

   Vi kan hjälpa till

   Familjens Jurist kan besvara dina frågor om äganderättsförklaring och hjälpa till med upprättande.