Hoppa till innehållet

Skiljas eller separera med barn

En separation eller skilsmässa där barn finns inblandade är en uppslitande tid i livet. Och det är lätt att barnet hamnar i kläm. Därför arbetar vi alltid med att sätta barnets bästa i fokus och hjälpa till med att få en så konfliktfri separation som möjligt – för en lösning som håller i längden.

Att tänka på när man separerar med barn

  1. Skilj på er parrelation och er föräldrarelation - utgå alltid från barnets bästa när alla beslut ska tas. Ofta handlar det om att försöka göra det möjligt att barnet får stanna i sin trygga miljö och gå kvar i samma skola.
  2. Barnets rättigheter - det finns ingen juridiskt bestämd ålder då barn själva får välja var de vill bo om föräldrarna separerar. Däremot tar man alltid hänsyn till barnets vilja - och den väger tyngre ju äldre barnet är. Enligt svensk lag ska barnen ha inflytande över de beslut som fattas.
  3. Det finns framför allt fyra juridiska frågor som är viktiga att ha koll på vid en separation eller skilsmässa – vårdnad, boende, umgänge och underhåll.
  4. Fokusera på att få samarbetet kring barnen att fungera - att ha barn under olika tak ställer extra stora krav på kommunikation och samarbete.
  5. Om ni inte kommer överens - kontakta er kommun och få ett samarbetssamtal via Familjerätten.
  6. Vi rekommenderar att alltid kontakta en jurist innan ni vänder er till domstol. Detta för att försöka komma överens utan att blanda in domstolen, vilket ofta är en långdragen process.

Att skiljas på ett hållbart sätt

Vi vill bidra till att par som separerar eller skiljer sig gör detta så konfliktfritt och smärtfritt som möjligt. Därför uppmuntrar vi till lösningar som leder till att ni föräldrar i första hand försöker enas utanför domstolen. Vi bistår med verktyg och metoder som gör detta möjligt, då det oftast är det bästa för både föräldrar och barn. Samtidigt är vi beredda att stå upp för barnens bästa och med engagemang och passion kämpa för deras rättigheter.

Så här arbetar vi

Våra jurister som är specialiserade på vårdnad har särskild kunskap om barnens rättigheter enligt barnkonventionen. Vi gör alltid en strukturerad konsekvensanalys med fokus på barnet och tar avstånd från sådant som bidrar till att öka konflikt och därmed motverka barnets intressen. Alla arbetar efter en fastställd metod för att arbeta så konfliktdämpande som möjligt.

På detta sätt ser vi till både barnets bästa och förälderns intresse av att nå en hållbar lösning framåt, helst utan att behöva gå till domstol.

Med barnets bästa i fokus

02:33
På Familjens Jurist vill vi bidra till så konfliktfria separationer som möjligt. Tillsammans med andra experter sätter vi barnens bästa i fokus och erbjuder rådgivning inom juridik, ekonomi och psykologi. Allt för en hållbar lösning i längden, för både barn och vuxna.

Vad är bodelning?

Bodelning - ett privat avtal mellan er

En bodelning innebär att du och din partner delar upp egendom mellan er. Enligt lagen ska bodelningen ske i skriftlig form och därmed ska ett bodelningsavtal upprättas. Bodelningsavtalet behöver inte registreras eller godkännas. I de fall en andel i en bostad överlåts i bodelningen kan dock överlåtelsen behöva registreras hos lantmäteriet eller bostadsrättsföreningen. Avtalet behöver inte registreras någonstans eller godkännas av en domstol, däremot måste det vara skriftligt. 

Bodelningsavtalet utgår från vad ni äger och vilka skulder ni har. Reglerna ser olika ut beroende på vilken situation som du befinner dig i och om ni är överens eller inte.

Ett stödverktyg för bättre samarbete

Genom forskning vet vi att barns mående under och efter en separation till största delen beror på föräldrarnas förmåga att samarbeta. Kan man bearbeta separationen och efteråt bygga ett nytt sorts föräldrateam kring barnen, kommer barnen må bra. Vi erbjuder därför våra kunder som gör bodelning hos oss ett kostnadsfritt stödverktyg via Varannan Vecka, Sveriges första heltäckande kunskaps- och samarbetstjänst för separerade föräldrar. Genom artiklar och övningar får föräldrar kunskap och verktyg att bygga trygga vanor i det nya liv som tar form. Det sätter fokus i relationen till barnen och sig själv. Och hjälper till kloka val i kontakten med medföräldern. 

Vi hjälper till med

Våra jurister förklarar

Vårdnad, boende och umgänge

08:05
Sanne Andersson, Jurist
Vår jurist Sanne Andersson ger oss en fördjupning i vårdnad, boende och umgänge – barnrätten. Hon avslutar med att ge tre tips till dig som har funderingar kring barns vårdnad.

Underhåll till barn

07:25
Sanne Andersson, Jurist
I den här miniföreläsningen berättar vår jurist Sanne Andersson vad som gäller vid försörjning och underhåll till barn. Till exempel vilka skyldigheter du som förälder har, storleken på underhållet eller vad som gäller vid olika boendesituationer.
Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden