Sidförslag
  Kontor

   Går det att i efterhand ändra mitt arv till enskild egendom?

   Fråga

   När min pappa dog fick jag ärva ett hus som då var värt 350.000 kr. Mina systrar fick 350.000 kr var. Mina systrar krävde att jag skulle stå som ensam ägare av huset. Att skriva "enskild egendom" var det ingen som upplyste mig om. Därför står jag nu som ensam ägare av mitt hus. Går det i efterhand att ändra så att mitt arv är enskild egendom? Jag är gift sedan flera år tillbaka men då vi funderar på att gå skilda vägar vill jag veta hur det skulle bli vid en skilsmässa.

   Svar

   Då ditt arv efter din pappa inte gjorts till enskild egendom så ingår den vid bodelning. Om man vill ”skydda” en tillgång från att ingå i en bodelning måste man göra den till enskild egendom. Din pappa hade kunnat skriva det i ett testamente. Vill en givare att en gåva skall vara enskild egendom skriver man det i ett gåvobrev. Makarna som vill hålla tillgångar utanför en framtida bodelning kan skriva ett äktenskapsförord där man anger att viss tillgång ska vara enskild egendom eller till exempel att framtida gåvor och arv skall vara vars och ens enskilda egendom.