Hoppa till innehållet
Tillbaka

Vad innebär egenmäktighet med barn?

Fråga

Vad innebär egenmäktighet med barn?

Svar

Egenmäktighet med barn är ett brott som beskrivs och regleras i brottsbalken. För egenmäktighet med barn döms den som obehörigen skiljer ett barn under 15 år från någon som har vårdnaden om barnet. För egenmäktighet med barn döms också den som gemensamt med annan har vårdnaden om barnet och som utan beaktansvärt skäl egenmäktigt bortför barnet.  Beaktansvärt skäl kan t ex vara när barnet behöver skyddas mot den andre vårdnadshavaren. Beaktansvärda skäl är inte när det föreligger missämja mellan föräldrarna eller missnöje avseende den andre förälderns hantering av barnen förutsatt att det inte handlar om våld eller andra övergrepp naturligtvis. 

Straffet är för båda fallen, böter eller fängelse i högst ett år eller, om brottet är grovt, fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. 

Enkelt kan sägas att det är ett uttryck som ofta används i folkmun, som tyvärr riskerar att uppfattas som ett hot, vilket i sig är en annan straffbar handling. De flesta fallen faller helt utanför brottsbalken och handlar då oftast om att en förälder blir upprörd när hen tycker att den andra föräldern ändrat något som varit bestämt avseende barnen, men som kanske inte finns nedtecknat i något avtal eller dom. Finns det dom eller godkänt avtal kan det räcka med att gå till tingsrätt för ett beslut om verkställighet för att få ordning på situationen. Finns inget avtal gäller att börja i den änden, läs gärna vidare om ensam vårdnad. I vissa fall förekommer naturligtvis egenmäktighet med barn, vilket i så fall ska hanteras av polis och åklagare.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden