Hoppa till innehållet

Köpa eller sälja bostad

Ett bostadsköp är ofta den största affären du gör i livet. Oavsett om det bara är du eller en hel familj som flyttar är det viktigt att alla avtal är i sin ordning, så att det fortsätter att vara ditt eller ert hem om något oväntat händer.

Köp, försäljning eller gåva av fast egendom

Vid köp eller försäljning av fast egendom finns en hel del detaljer som man måste tänka på. Det kan exempelvis vara vem som bär ansvaret för egendomen, i vilken mån säljaren eller köparen är ansvarig för fel som upptäcks efter köpet, eller vad som händer om egendomen inte stämmer överens med vad köparen trott sig köpa.

Vid gåva av fast egendom vill givaren ofta ställa särskilda villkor på mottagaren, till exempel givarens nyttjanderätt. Även villkor som begränsar mottagarens rätt att sälja egendomen kan vara aktuellt.

Överlåta en bostadsrätt

Att överlåta en bostadsrätt genom köp, försäljning, gåva eller bodelning, omfattas av regler som överlåtaren och mottagaren måste sätta sig in i. Det kan vara frågor om innehåll och villkor i avtal, eller vilka villkor bostadsrättsföreningen har för att någon ska kunna bli medlem i föreningen.

Det finns även andra regler att ta hänsyn till vid överlåtelse genom bodelning. Vid överlåtelse av en bostad finns det krav på att det ska skrivas ett överlåtelseavtal som uppfyller formella krav, annars är det inte giltigt. Om du vill skriva ett överlåtelseavtal på egen hand kan du göra det kostnadsfritt på vår plattform Legalite.

Köpa bostad tillsammans

Precis lika självklart som det är att teckna hemförsäkring för sitt nya hem, är det självklart att bestämma vad som ska hända med bostaden om ni eventuellt separerar eller om någon av er dör. Det är din livssituation som är avgörande för vilka juridiska avtal du behöver.

Samäga fritidshus

Oavsett om du köper ett fritidshus tillsammans med en eller flera familjemedlemmar så är det klokt att ordna med det juridiska, så att ni kan förebygga eventuella konflikter och bara njuta av boendet ihop.

Köpa bostad utomlands

Att köpa bostad utomlands är både spännande och roligt, men kan vara förknippat med vissa problem som vi i Sverige inte är vana vid. Oavsett vart du köper bostad i utlandet är det viktigt att vara juridiskt förberedd. 

Tre tips inför försäljning av bostad

  1. Lämna så utförliga upplysningar som möjligt om bostadens skick och var tydlig med uppgifterna i objektsbeskrivningen.
  2. Bestäm vem/vilka som ska köpa och hur det ska ordnas mellan er alla.
  3. Förstå parternas olika roller i försäljningen och ta hjälp av en jurist vid behov.

Tre tips inför köp av bostad

  1. Var noggrann när du går igenom objektsbeskrivningen.
  2. Undersök bostadsrätten! Glöm inte bostadsrättsföreningens årsredovisning.
  3. Om du upptäcker fel efter köp: Skicka en reklamation!

Fördjupa dig

Köpekontrakt och köpebrev

Ett köpebrev används som ett kvitto på att köpeskillingen har betalats och skrivs under i samband med att tillträde ges till köparen av fastigheten.

När du överlåter eller köper en fastighet behöver det finnas ett köpekontrakt. Kontraktet reglerar bland annat frågor om pris och ansvar vid eventuella fel. På vår plattform Legalite kan du enkelt upprätta både köpebrev och köpekontrakt helt kostnadsfritt.

Lagfart

När du köper, eller får en fastighet i gåva vid arvskifte eller genom bodelning, ska du ansöka om lagfart hos Lantmäteriet. Ansökan registrerar dig som ägare till fastigheten.

Servitut

Servitut är knutna till en fastighet och inte till en ägare, och måste registrera hos Lantmäteriet för att det ska bli giltigt för fastigheterna. Ett servitut är ett skriftligt avtal som reglerar den rätt någon har att på olika sätt utnyttja någon annans fastighet. Det kan vara rätten att utnyttja en väg, en brunn, avloppsledningar eller en brygga. På vår plattform Legalite kan du upprätta ett kostnadsfritt servitutsavtal

Skuldebrev

Det är vanligt att ett skuldebrev skrivs om två personer köper en bostad tillsammans med betalar olika stor kontantinsats. Skulden kan då regleras i ett skuldebrev så att värdet av bostaden fördelas mer rättvist vid en eventuell separation.

Vill du ha hjälp med värdering eller försäljning av din bostad?

Vi samarbetar med ett flertal mäklare som vi har stort förtroende för. Önskar du mäklarhjälp kan vi ordna med kontakten för ett första samtal om värdering och eventuell försäljning av din bostad. Du bestämmer själv om du efter samtalet vill anlita mäklaren eller inte.

Ta hjälp av mäklare

Få koll på juridiken

I vår kostnadsfria guide Boendebesiktning kan du få information om hur du tryggar de juridiska aspekterna av ditt boende.

Till besiktningen

Vi hjälper till med

Våra jurister förklarar

Att köpa bostad

06:38

Louise Perleroth, Jurist

Försäljning av bostadsrätt

05:50

Per Näsman, Jurist

Fel i bostadsrätt

08:58

Fredrik Aldmo, Jurist

Fel i fastighet

08:18

Fredrik Aldmo, Jurist

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden