Hoppa till innehållet

Boutredning

När någon har avlidit är det många juridiska frågor som uppstår. Efter den avlidne bildas ett dödsbo. Ett dödsbo är en juridisk person som består av den avlidnes tillgångar och skulder. Den utredning som görs om dessa tillgångar och skulder kallas för boutredning. Boutredning är ett samlingsnamn för upprättande av bouppteckning, genomförande av dödsboförvaltning, upprättande av arvskifte samt avveckling av dödsboet.

Boka tid med jurist

  • Personlig rådgivning

  • Expertkunskap

  • Löpande timpris

Vi hjälper dig

Vi på Familjens Jurist har stor erfarenhet av boutredningar och kan hjälpa till genom hela processen.

Vad kostar hjälp med jurist?

En boutredning kan variera beroende på situation, vilket gör att vi inte kan erbjuda ett fast pris. Vi debiterar därför löpande timtaxa (2 250 kr*) och vid ditt första möte med juristen får du en tydligare prisbild som gäller just i ditt fall. Du väljer sen själv om du vill gå vidare eller inte.

* Priserna gäller på kontor som ägs av Familjens Jurist i Sverige AB. Variationer kan förekomma på våra franchisekontor.

Vad är en boutredning?

En boutredning brukar inledas med en bouppteckning och avslutas med ett arvskifte. Under tiden däremellan ska dödsboet förvaltas, utredas och avvecklas. Det innebär bland annat att skulder ska betalas, fordringar ska drivas in och bostad ska tas om hand. Olika typer av abonnemang ska sägas upp eller överlåtas. Ibland ska också tillgångar säljas, t ex en bostadsrätt, fastighet eller värdepapper. I en boutredning tar man också hänsyn till den avlidnes egna vilja om det finns ett testamente.

När dödsboets skulder har betalts och den avlidnes tillgångar har sålts, eller när delägarna är överens om fördelningen, ska arvet delas. Ett arvskiftesavtal ska upprättas, arvslotter betalas ut och dödsboet ska deklareras innan det slutligen kan avvecklas. Den som är ansvarig för boutredningen har ett juridiskt ansvar gentemot delägarna i dödsboet och fordringsägarna.

Våra jurister förklarar

Se vår film om

Boutredningsman med Louise Perleroth

Frågor och svar

Vad är skillnaden mellan bouppteckning och boutredning?

Bouppteckning är det möte som man håller efter att en person har avlidit och där den avlidnes dödsbodelägare (släktarvingar och eventuella testamentstagare) har möjlighet att närvara. Bouppteckning är också den handling som upprättas i samband med mötet och som innehåller uppgifter om vilka dödsbodelägarna är och vilka tillgångar och skulder den avlidne hade. Boutredning är den utredning som sker, i första hand före bouppteckningen där man utreder och tar fram uppgifter om bland annat vem eller vika som är dödsbodelägare, om testamente finns, vilka tillgångar och skulder den avlidne hade samt övriga omständigheter som är av betydelse för bouppteckningen.

Relaterade tjänster

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden