Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare

    Boutredning

    När någon har avlidit är det många juridiska frågor som uppstår. Efter den avlidne bildas ett dödsbo. Ett dödsbo är en juridisk person som består av den avlidnes tillgångar och skulder. Den utredning som görs om dessa tillgångar och skulder kallas för boutredning. Boutredning är ett samlingsnamn för upprättande av bouppteckning, genomförande av dödsboförvaltning, upprättande av arvskifte samt avveckling av dödsboet.

    Vad är en boutredning

    En boutredning brukar inledas med en bouppteckning och avslutas med ett arvskifte. Under tiden däremellan ska dödsboet förvaltas, utredas och avvecklas. Det innebär bland annat att skulder ska betalas, fordringar ska drivas in och bostad ska tas om hand. Olika typer av abonnemang ska sägas upp eller överlåtas. Ibland ska också tillgångar säljas, t ex en bostadsrätt, fastighet eller värdepapper. I en boutredning tar man också hänsyn till den avlidnes egna vilja om det finns ett testamente.

    När dödsboets skulder har betalts och den avlidnes tillgångar har sålts, eller när delägarna är överens om fördelningen, ska arvet delas. Ett arvskiftesavtal ska upprättas, arvslotter betalas ut och dödsboet ska deklareras innan det slutligen kan avvecklas. Den som är ansvarig för boutredningen har ett juridiskt ansvar gentemot delägarna i dödsboet och fordringsägarna. 

    Vi kan hjälpa till

    Vi på Familjens Jurist har stor erfarenhet av boutredningar och kan hjälpa till genom hela processen. 

    Med anledning av Coronaviruset

    Familjens Jurist följer noggrant händelseutvecklingen av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har vidtagit ett antal åtgärder inom vår verksamhet för att minska smittspridningen. Här kan du läsa mer om de åtgärder vi gjort inom vår organisation.

    Vi erbjuder alla våra kunder möjligheten att boka om sitt möte helt kostnadsfritt, antingen till en annan dag eller till ett telefonmöte.

    Vad är en bouppteckning?

    Fråga

    Efter min bortgångna mamma ska nu en bouppteckning genomföras. Vad är egentligen en bouppteckning och vad ska man tänka på? Sen undrar jag även om det finns några regler om när bouppteckningen ska vara klar.

    Svar

    En bouppteckning är något man enligt lag måste upprätta när någon avlidit. Det är en sammanställning av dödsboet där man bland annat tar upp tillgångar, skulder, dödsbodelägare och eventuellt testamente. Bouppteckningen måste påbörjas inom tre månader efter dödsfallet och ska sedan registreras hos Skatteverket. Det är den här delen av dödsboavvecklingen som de allra flesta dödsbon vill ha juridisk hjälp med. Läs mer om boupptecking.

    Boutredning Vykort i en låda
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden