Hoppa till innehållet

Bodelning och separation

Att skiljas eller separera är sällan ett enkelt beslut. Förutom att det kan vara svårt känslomässigt, innebär det många praktiska och juridiska frågor som behöver lösas. När det är dags att göra bodelning är det olika regler som gäller beroende på om ni varit gifta eller sambor.

Boka tid med jurist

 • Personlig rådgivning

 • Expertkunskap

 • Från 7 990 kr

Dokument online

 • Enkelt och prisvärt

 • Skriv först, betala sen

 • 1 895 kr

Kan vi göra en bodelning själva?

Om ni är överens kan ni enkelt skriva bodelningsavtalet i vår digitala dokumenttjänst. Har ni barn ingår stödverktyg via Varannan Vecka kostnadsfritt.

Fördelar med vår digitala tjänst:

 • Billigare. Dokumentet är redan utformat av jurist, vilket gör det mer kostnadseffektivt för er.
 • Snabbare. Ni kan skriva dokumentet när som helst, när det passar er.
 • Smidigare. Dokumentet är självinstruerande och ni kan fylla i det på egen hand.

Ni betalar inte förrän i slutet av processen, vilket gör att ni kan testa vår tjänst kostnadsfritt innan ni bestämmer er.

Är ni inte överens rekommenderar vi att ni tar hjälp av en jurist.

Vad kostar hjälp med jurist?

Önskar du hjälp med en bodelningshandling och väljer att ta hjälp av jurist ingår ett inledande rådgivningsmöte, mottagande av uppgifter, enklare skatteberäkningar samt upprättande av bodelningshandling. Hjälp utöver det debiteras enligt löpande timtaxa* exempelvis vid behov av extra möten, bevittning av dokumentet eller ytterligare åtgärder vid komplexa situationer. Kostnadsuppskattning ges av jurist vid mötet.

 • Fast pris för en bodelning med jurist är 7 990 kr*.

 • Ordinarie timtaxa för tillkommande arbete är 2 250 kr*.

Vill du ha vår hjälp där vi företräder dig i bodelningsprocessen gäller inte ovanstående fast pris utan debitering sker enligt löpande timtaxa*. En kostnadsuppskattning ges vid det inledande mötet.

* Priserna gäller på kontor som ägs av Familjens Jurist i Sverige AB. Variationer kan förekomma på våra franchisekontor.

Vi kan hjälpa er med bodelningen

Om ni är överens om hur bodelningen ska göras kan ni enkelt upprätta ett bodelningsavtal i vår digitala dokumenttjänst. Om ni inte är överens är det ofta lättare att reda ut frågorna genom att ta hjälp av en utomstående som vet vilka lagar och regler som gäller. Våra erfarna jurister har stor erfarenhet av familjejuridik och bodelningar, och de kan hjälpa er med bodelningen.

Mer om bodelning

Bodelning mellan gifta

En bodelning mellan makar kan göras under pågående äktenskap eller när äktenskapet upphör på grund av skilsmässa eller dödsfall. 

Vid delning av egendom delas era tillgångar lika efter avdrag för skulder. Allt räknas in och värderas – bostad, bohag, aktier, bilen, fritidshuset, pengar på konton och pensionssparande. Ni får hälften var av det sammanlagda värdet på allting efter att skulderna räknats av. Hur ni sedan delar upp tillgångarna praktiskt bestämmer ni själva. Det som är enskild egendom enligt äktenskapsförordtestamente eller gåvobrev ingår inte i bodelningen. 

Det behöver inte göras någon bodelning vid dödsfall om ni bara har gemensamma barn och det inte finns något testamente. Då ärver den kvarlevande den avlidnes andel av boet.

Bodelning mellan sambor

Om ni är sambor och ska separera kan en bodelning göras om någon av er begär det. Då delas värdet av bostad och inventarier som ni köpt för gemensamt bruk, efter avräkning för skulder. I en bodelning mellan sambor ingår inte fritidshus och annan sådan egendom som ni var och en köpt och som inte är er bostad eller ingår i ert gemensamma bohag.  

Du kan begära bodelning senast ett år efter att ett samboförhållande upphört på grund av separation. Vid dödsfall ska en begäran om bodelning göras senast vid bouppteckningsförrättningen.

Chatta med oss

Våra jurister förklarar

Se vår film om

Att skilja sig med Josefine Johansson

Se vår film om

Bodelning med Lavinia Dimoftache

Se vår film om

Bodelningsförrättare med Sanne Andersson

Frågor och svar

Vad är en bodelning?

Bodelning betyder att man delar upp tillgångar och skulder mellan gifta eller sambor när äktenskapet eller samboförhållandet tar slut genom antingen skilsmässa, separation eller dödsfall.

De som levt tillsammans som gifta eller sambor ska komma överens om vem som ska få vad av tillgångar och skulder som var och en eller som paret tillsammans äger. För gifta ska allt som inte är enskild egendom genom äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente, fördelas mellan de som varit gifta. För sambor kan bostaden och bohaget fördelas om någon av samborna begär det och om sambolagens regler om bodelning inte har avtalats bort genom ett samboavtal.

Jag och min sambo ska separera - hur delas vinsten på lägenheten?

Sambolagen säger att man ska dela ”nettot” lika vid en separation. Vid beräkning av bodelningslikviden (när den ene av samborna ska behålla bostaden) ska man se på det som om man hade sålt till en utomstående. Man gör då en preliminär kapitalvinstberäkning och tar hänsyn till skatten när man bestämmer hur mycket som den som lämnar ska ha. Det är nämligen så att kapitalvinsten följer bostaden och inte den som ursprungligen var skattskyldig vid bodelning enligt sambolagen. I ditt fall innebär det att du inte behöver betala kapitalvinstskatt på den summan du får av din sambo, därför måste man räkna bort den tänkta skatten först.

Vi har redan separerat - hur delar vi på lånen tills bodelningen är färdig?

Här finns inget givet svar. Det handlar mycket om att komma överens och att hitta en lösning som ni båda tycker är rättvis. Frågan visar på problemen som uppstår när man dröjer med att göra färdigt bodelningen. Så snart det är möjligt efter att man har ansökt om skilsmässa bör man göra en bodelning.

För att undvika denna typen av problem kan det vara bra att ta kontakt med en jurist så fort ni har bestämt er för att separera.

Relaterade tjänster

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden