Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare

    Bodelning

    Att skiljas eller separera är sällan ett enkelt beslut. Förutom att det kan vara svårt känslomässigt, innebär det många praktiska och juridiska frågor som behöver lösas. När det är dags att göra bodelning är det olika regler som gäller beroende på om ni varit gifta eller sambor. 

    Bodelning mellan gifta

    En bodelning mellan makar kan göras under pågående äktenskap eller när äktenskapet upphör på grund av skilsmässa eller dödsfall. 

    Vid delning av egendom delas era tillgångar lika efter avdrag för skulder. Allt räknas in och värderas – bostad, bohag, aktier, bilen, fritidshuset, pengar på konton och pensionssparande. Ni får hälften var av det sammanlagda värdet på allting efter att skulderna räknats av. Hur ni sedan delar upp tillgångarna praktiskt bestämmer ni själva. Det som är enskild egendom enligt äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev ingår inte i bodelningen. 

    Det behöver inte göras någon bodelning vid dödsfall om ni bara har gemensamma barn och det inte finns något testamente. Då ärver den kvarlevande den avlidnes andel av boet.

    Bodelning mellan sambor

    Om ni är sambor och ska separera kan en bodelning göras om någon av er begär det. Då delas värdet av bostad och inventarier som ni köpt för gemensamt bruk, efter avräkning för skulder. I en bodelning mellan sambor ingår inte fritidshus och annan sådan egendom som ni var och en köpt och som inte är er bostad eller ingår i ert gemensamma bohag.  

    Du kan begära bodelning senast ett år efter att ett samboförhållande upphört på grund av separation. Vid dödsfall ska en begäran om bodelning göras senast vid bouppteckningsförrättningen.

    Se till familjens bästa - ha coachande samtal

    För oss är det viktigt att sätta familjens välmående i fokus och förebygga konflikter, speciellt om det finns barn med i bilden. Därför arbetar vi utifrån en metod där vi vägleder människor genom skilsmässan eller separationen genom att kombinera juridik och coachande samtal med terapeut. Vi hjälper er att bryta upp och inte bryta ner, så att det blir enklare för er att separera på ett hållbart sätt.

    Läs mer om bodelning med coachande samtal

    Vi kan hjälpa er med bodelningen 

    Om ni är överens om hur bodelningen ska göras kan ni enkelt upprätta ett bodelningsavtal i vår digitala dokumenttjänst. Om ni inte är överens är det ofta lättare att reda ut frågorna genom att ta hjälp av en utomstående som vet vilka lagar och regler som gäller. Våra erfarna jurister har stor erfarenhet av familjejuridik och bodelningar, och de kan hjälpa er med bodelningen.

    Se våra priser.

    Bodelning Familj på kulle
    Se vår film om

    Bodelning

    Se vår film om

    Bodelningsförrättare

    Se vår film om

    Att skilja sig

    Familjens Jurists podd

    Lyssna på vår mikropodd om bodelning där vi tar upp det viktigaste du behöver veta på bara fem minuter. I podden går vi igenom skillnaderna mellan gifta och sambor, vanliga missuppfattningar och hur du undviker de vanligaste fällorna vid bodelning.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden