Sidförslag
  Kontor

   Vilken betydelse har delad lagfart?

   Fråga

   Vi har fått en uppmaning från en advokatbyrå att föranstalta om delad lagfart på vårt radhus. Måste man anlita jurist för detta eller kan man själv ansöka och i så fall till vem ska skrivelsen skickas till? Vi är två pensionärer som varit gifta sedan 1953 och har två gemensamma barn. Vilken betydelse har den delade lagfarten i jämförelse med som vi har det nu då endast mannen står för lagfarten?

   Svar

   Det finns flera skäl till varför det är bra att båda står som lagfarna ägare. Bland annat kan ni båda utnyttja ROT-avdraget och skulle maken bli svårt sjuk är det bra om makan kan få ta del av köpeskillingen vid en försäljning av fastigheten. Överlåtelse kan ske genom gåva eller bodelning. Eftersom det är en hel del formalia förknippat med överlåtelse av fast egendom så är det viktigt att det görs på rätt sätt och kan det vara bra att få hjälp av en jurist.