Sidförslag
  Kontor

   Vad gäller om gåvoskatt?

   Fråga

   Jag vill skänka bort en större summa pengar till mina fem barnbarn, men jag är osäker på hur mycket man måste betala i gåvoskatt?

   Svar

   Gåvoskatt, som var en statlig skatt på gåvor mellan privatpersoner, avskaffades 2005 med retroaktiv effekt tillbaka till 17 december 2004. Samtidigt avskaffades den närbesläktade arvsskatten. Numera kan förmögenhetsöverföringar mellan privatpersoner genom till exempel gåvobrev i Sverige göras utan de typer av skatter. Däremot kan det vara viktigt att till exempel beakta regler om reavinstskatt (numera ”kapitalvinstskatt”), uppskov, stämpelskatt och liknande. Ofta kan en överföring genom gåva kräva vissa formkrav, bland annat finns det formkrav kring gåva av fastighet.

   Det kan även varar bra att veta att både gåvoskatt och arvsskatt finns kvar i många andra länder.