Sidförslag
  Kontor
   Kontakta oss
   0771-771 070
   Äldre och yngre släkting

   Förvaring av testamente

   Ett testamente är en värdefull handling, både för dig och för dina anhöriga. För att det ska vara giltigt måste testamentet i original kunna visas upp efter din död. Tyvärr kan testamenten som förvaras hemma eller i bankfack försvinna, förstöras eller helt enkelt glömmas bort. Då kan arvsfördelningen bli en helt annan än du önskat.

   Genom att förvara ditt testamente hos oss kan du vara säker på att det kommer fram när det behövs. Genom att samköra vårt register med dödsfallsregistret hos SPAR kan vi garantera att ditt testamente kommer till din testamentsexekutor eller till ditt dödsbo inom trettio dagar från dödsdagen (förutsatt att du är folkbokförd i Sverige).

   Du har alltid möjlighet att återkalla testamentet för att göra ändringar eller tillägg. En extra kostnad tas ut i dessa fall.

   Engångskostnad

   Vi förvarar ditt testamente fram till din dödsdag. Förvaringen betalas som en engångssumma på 1 995 kr. Priserna är rekommenderade priser, observera att lokala prisavvikelser kan förekomma.

   Hur ser jag till att mitt testamente inte "försvinner"?

   Fråga

   Då jag känner en viss oro över att ha mitt testamente liggande hemma undrar jag om Familjens Jurist kan förvara detta? Ett original som förvaras privat kan ju "försvinna" om det missgynnar den part som först får tag på testamentet. Kan man också före sin död bestämma att Familjens Jurist ska ta hand om förvaltningen och förrätta arvskiftet?

   Svar

   Vi har möjlighet att erbjuda förvaring av testamente till våra kunder. När du förvarar testamentet hos oss garanterar vi att det kommer fram till ditt dödsbo inom 30 dagar från dödsfallet. Den enda förutsättningen för detta är att du är folkbokförd i Sverige. I testamentet kan du även skriva om du vill att Familjens Jurist ska vara testamentsexekutor (verkställare av testamentet), för att känna dig helt säker på att det blir som du vill.

   Vad är en testamentsexekutor?

   Fråga

   En testamentsexekutors roll är att se till att testamentet blir verkställt. Att egendomen i dödsboet fördelas enligt vad som står i testamentet. Som exekutorn väljer man vanligtvis den jurist som hjälpt till att upprätta testamentet.

   Om det är så att man har en komplex familjesituation kan det vara bra att skriva in en exekutor i sitt testamente. Vad är en testamentsexekutor? Vilka är dens uppgifter?

   Svar

   En testamentsexekutors roll är att se till att testamentet blir verkställt. Att egendomen i dödsboet fördelas enligt vad som står i testamentet. Som exekutorn väljer man vanligtvis den jurist som hjälpt till att upprätta testamentet.

   Om det är så att man har en komplex familjesituation kan det vara bra att skriva in en exekutor i sitt testamente.

   Varför är det viktigt med ett testamente?

   Fråga

   Varför ska man upprätta ett testamente?

   Svar

   Det finns många fördelar med att skriva ett testamente. För det första så är det din chans att säkerställa att det du lämnar efter dig fördelas enligt din vilja. En annan fördel är att ett testamente kan underlätta för dina efterlevande och minska risken för tvister och osämja mellan dina nära och kära. Förutom att upprätta ett testamente kan det vara bra att fylla i Vita Arkivet. Genom att fylla i Vita Arkivet kan du själv bestämma hur du vill ha det på din begravning, vilket i många fall kan vara ett stöd för de efterlevande. Här kan du läsa mer om Vita Arkivet.

   Vad kostar det att skriva ett testamente? Och vilka typer av handlingar behövs?

   Fråga

   Vad skulle det kosta att skriva ett testamente? Och vad för typ av handlingar skulle ni i så fall behöva för att kunna fullfölja ett testamente? Mina föräldrar har i tanke att skriva ett sådant där allt som lämnas efter dem skall för mig och min bror ingå i enskild egendom och inte i giftorätt.

   Svar

   För att vi ska upprätta ett testamente så måste vi träffa personen i fråga som vill få testamentet skrivet, vilka handlingar som behövs beror på vad som ska stå i testamentet.

   Arvode för testamente inklusive rådgivningen varierar beroende på ärendets omfattning men ni kommer att kunna få en prisuppskattning vid det inledande mötet.

   Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
   Magnus Ladulåsgatan 65
   Stockholm
   Stockholm
   11827
   Sweden