Hoppa till innehållet

Vårdnad, boende och umgänge

Som förälder är det viktigaste att barnen känner sig trygga och mår bra. Men vid en separation kan det ibland vara svårt att hitta den bästa lösningen när det gäller vårdnad, boende, umgänge och andra frågor som rör barnen.

Boka tid med jurist

  • Personlig rådgivning

  • Expertkunskap

  • Löpande timpris

Vi hjälper er

Vi hjäler enskilda föräldrar eller par vid juridiska frågor som rör barn. Ni får alltid ett personligt bemötande av oss och ett engagemang som handlar om barnets bästa.

Vad kostar hjälp med jurist?

Ett vårdnadsärende kan variera beroende på situation, vilket gör att vi inte kan erbjuda ett fast pris. Vi debiterar därför löpande timtaxa (2 250 kr*) och vid ditt första möte med juristen får du en tydligare prisbild som gäller just i ditt fall. Du väljer sen själv om du vill gå vidare eller inte.

* Priserna gäller på kontor som ägs av Familjens Jurist i Sverige AB. Variationer kan förekomma på våra franchisekontor.

Vad blir bäst för barnen? 

Beslut som rör vårdnaden ska alltid utgå från barnens bästa. Ofta handlar det om att försöka göra det möjligt att barnen får stanna i sin trygga miljö och gå kvar i samma skola eller förskola. De flesta föräldrar väljer att fortsätta ha gemensam vårdnad efter en skilsmässa. Då fattar föräldrarna gemensamma beslut om juridiska frågor som rör barnen, till exempel om var de ska gå i skolan.

Om man inte kommer överens

Om ni inte är överens kan ni kontakta er kommun och få ett samarbetssamtal via Familjerätten. Både före och efter de samtalen kan ni få juridisk rådgivning från oss. Om ni ändå inte enas är det slutligen tingsrätten som fattar beslut om vårdnad, boende och umgänge, alltid med barnets bästa i fokus. I tingsrätten kan vi företräda någon av er som ombud.

Med barnets bästa i fokus

På Familjens Jurist vill vi bidra till så konfliktfria separationer som möjligt för en hållbar lösning i längden, för både barn och vuxna. Vi uppmuntrar till lösningar som leder till att ni som föräldrar försöker enas utanför domstolen och bistår med verktyg och metoder som gör detta möjligt. Allt för att göra det så bra för barnen som möjligt.

Bra att tänka på vid vårdnadsfrågor

  1. Har föräldrarna gemensam vårdnad ska de fatta gemensamma beslut när det gäller barnen, vilket förutsätter att föräldrarna kan komma överens.
  2. Att barnen har rätt till en nära kontakt med båda sina föräldrar, är inte samma sak som att föräldrarna har rätt till växelvis boende. Det som är bäst för barnen ska komma i första hand. Ibland kan det vara bäst att bo hos den ena föräldern och ha ett regelbundet umgänge med den andra föräldern.
  3. För att växelvis boende ska fungera krävs en bra kommunikation mellan föräldrarna. Med flexibilitet och förståelse hos båda parter blir det enklare att tillgodose barnets behov av fritidsaktiviteter, vänner och liknande.
  4. Det finns ingen juridisk bestämd ålder då barn själva får välja var de vill bo om föräldrarna separerar. Däremot tar man alltid hänsyn till barnets vilja och den väger tyngre ju äldre barnet är. Även om domstolen beslutar att barnet får bo där det själv vill är det viktigt att respektera rätten till umgänge med den andra föräldern.

Våra jurister förklarar

Se vår film om

Vårdnad, boende och umgänge med Sanne Andersson

Se vår film om

Underhåll till barn med Sanne Andersson

Se vår film om

Vårdnad om barn med Anna Meiton

Se vår film om

Barns boende med Anna Meiton

Se vår film om

Barns rätt till umgänge med Anna Meiton

Frågor och svar

Vilka frågor berörs i vårdnad av barn?

Den som har vårdnaden om ett barn har rätt att för barnets räkning fatta beslut om viktiga frågor som rör barnet, till exempel om skolgång, sjukvård, folkbokföring och om utfärdande av pass.

Som gifta har ni automatiskt gemensam vårdnad om era barn. Är ni inte gifta när barnet föds har mamman ensam vårdnaden, om ni inte kommer överens om – och anmäler – annat.

Även efter en skilsmässa väljer de allra flesta föräldrar att ha fortsatt gemensam vårdnad om sina barn. Har föräldrarna svårt att samarbeta om frågor som rör barnen, till exempel var de ska bo och i vilken omfattning och på vilket sätt umgänge ska ske, kan familjerätten i kommunen hjälpa till med så kallade samarbetssamtal för att hitta en bra lösning.

Är det inte möjligt att nå fram till en bra lösning är det slutligen tingsrätten som avgör vårdnadstvisten. Inom ramen för en vårdnadstvist kan rätten även bestämma om närliggande frågor som till exempel barns boende och om rätt till umgänge. Frågan om underhållsbidrag kan också aktualiseras.

Då rätten tar ställning i vårdnadstvister och med vårdnadstvister sammanhängande frågor, såsom barnens boende och umgängesrätt, ska vad som är bäst för barnet alltid vara i fokus.

Innan du vänder dig till tingsrätten för en prövning bör du ha ett juridiskt ombud som hjälper dig. I de flesta fall täcker rättsskydd eller rättshjälp merparten av kostnaderna för detta ombud. Kontakta oss så hjälper vi dig både som ombud i rätten och berättar om dina möjligheter att få rättsskydd eller rättshjälp.

Underhållsbidraget uteblir - vad gör jag?

Om du upplever att ni inte kan tala med varandra har du möjlighet att vända dig till Kronofogden och begära att underhållsbidraget istället dras på den andra förälderns lön. Vi kan hjälpa och stötta dig i den processen.

Hur gör man när samarbete kring gemensam vårdnad är dåligt?

I första hand kan du vända dig till familjerätten i din kommun för att med deras hjälp få till ett samarbetssamtal. Om detta visar sig vara omöjligt eller inte leder till det resultat du hoppas på får du kanske överväga en juridisk process. Vänd dig gärna till en av våra familjejurister, så får du hjälp att skapa en trygg vardag för dig och ditt/dina barn.

Relaterade tjänster

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden