Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare

    Adoption

    Att få barn är en av de största händelserna i livet. En adoption innebär såklart en lyckosam utökning av familjen men också en del juridiska processer. Som alltid vid frågor som rör barn månar vi om att det är barnets bästa som kommer i första hand.

    Vid en adoption bryts barnets juridiska band till sina biologiska föräldrar. Istället får det adopterade barnet samma rättigheter gentemot sina adoptivföräldrar. Adopterade barn har alltid samma rättsliga ställning som biologiska barn i frågor gällande exempelvis vårdnad, förmyndarskap och arv.

    Vem beslutar om adoption?

    Om adoptivbarnet är minderårigt ska adoptionen alltid föregås av socialnämndens medgivande. I Sverige är det tingsrätten som beslutar om adoption. Om barnet är bosatt i utlandet kan en myndighet eller domstol i barnets hemland besluta om adoption. Många gånger erkänns ett sådant beslut även i Sverige men i vissa fall krävs ett godkännande av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) eller att barnet adopteras på nytt i svensk domstol.

    Vem får adoptera?

    Frågan om adoption granskas alltid ur lämplighetssynpunkt där det viktigaste är att adoptionen är till fördel för barnet. För att säkerställa detta kontrollerar man bland annat barnets nya boendemiljö och förhållandet till de biologiska föräldrarna.

    Du behöver inte vara gift för att få adoptera ett barn själv. Både sambor, registrerade partners och gifta får adoptera gemensamt. Ibland kan adoptivbarnens länder ställa vissa krav på adoptivföräldrarnas civilstatus. Den svenska lagstiftningen är alltid lika för heterosexuella och homosexuella adoptivföräldrar.

    Hjälp inför adoption

    Familjens Jurist hjälper gärna till i frågor gällande adoption. Vi har erfarenhet av att biträda under en adoptionsprocess och kan även ge rådgivning inför en eventuell adoption. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer. 

    Adoption Flicka och pappa håller hand
    Se vår film om

    Adoption med Caroline Sörgjerd

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden