Hoppa till innehållet

Adoption

Att få barn är en av de största händelserna i livet. En adoption innebär såklart en härlig utökning av familjen men också en del juridiska processer. Som alltid vid frågor som rör barn månar vi om att det är barnets bästa som kommer i första hand.

Boka tid med jurist

  • Personlig rådgivning

  • Expertkunskap

  • Löpande timpris

Vi hjälper er

Vi hjälper gärna er i alla frågor gällande adoption. Vi har erfarenhet av att biträda under en adoptionsprocess och att ge rådgivning inför en eventuell adoption. 

Vad kostar hjälp med jurist?

En adoptionsprocess kan variera beroende på situation, vilket gör att vi inte kan erbjuda ett fast pris. Vi debiterar därför löpande timtaxa (2 250 kr*) och vid ditt första möte med juristen får du en tydligare prisbild som gäller just i ditt fall. Du väljer sen själv om du vill gå vidare eller inte.

* Priserna gäller på kontor som ägs av Familjens Jurist i Sverige AB. Variationer kan förekomma på våra franchisekontor.

Vem beslutar om adoption?

Om adoptivbarnet är minderårigt ska adoptionen alltid föregås av socialnämndens medgivande. I Sverige är det tingsrätten som beslutar om adoption. Om barnet är bosatt i utlandet kan en myndighet eller domstol i barnets hemland besluta om adoption. Många gånger erkänns ett sådant beslut även i Sverige men i vissa fall krävs ett godkännande av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) eller att barnet adopteras på nytt i svensk domstol.

Vem får adoptera?

Frågan om adoption granskas alltid ur lämplighetssynpunkt där det viktigaste är att adoptionen är till fördel för barnet. För att säkerställa detta kontrollerar man bland annat barnets nya boendemiljö och förhållandet till de biologiska föräldrarna.

Du behöver inte vara gift för att få adoptera ett barn själv. Både sambor, registrerade partners och gifta får adoptera gemensamt. Ibland kan adoptivbarnens länder ställa vissa krav på adoptivföräldrarnas civilstatus. Den svenska lagstiftningen är alltid lika för heterosexuella och homosexuella adoptivföräldrar.

Våra jurister förklarar

Se vår film om

Adoption med Caroline Sörgjerd

Relaterade tjänster

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden