Hoppa till innehållet
Tillbaka

Dolt fel upptäckt efter köp av bostad

Fråga

Jag har precis köpt en bostadsrätt och har nu upptäckt ett mindre fel i bostaden som inte har upptäckts innan. Kan det räknas som dolt fel i min bostadsrätt?

Svar

Säljaren ansvarar för fel i en såld bostadsrätt i två år efter köparens tillträde. Utgångspunkten är att lägenheten köps i det skick den faktiskt är vid undertecknandet av överlåtelseavtalet. De faktiska fel som säljaren normalt kan bli ansvarig för är så kallade väsentliga fel i och med att lägenheter ofta säljs i befintligt skick. Det är sådana fel som köparen inte upptäckt, borde ha upptäckt, eller borde ha misstänkt finnas med hänsyn till fastighetens ålder, pris och övriga skick. Säljaren ansvarar däremot alltid för sina garantier och utfästelser.

Efter köpet uppstår ibland en diskussion mellan köparen och säljaren om vem som ska bekosta ett fel som upptäckts i lägenheten. Om parterna inte kan enas om saken ger köplagens felregler vägledning. Först har man att avgöra om felet hade kunnat upptäckas vid en noggrann undersökning innan köpet. Görs bedömningen att köparen inte kunnat upptäcka felet, och inte heller haft anledning att förvänta sig det felet, så anses det oftast vara tal om ett fel i köprättslig mening. För det andra krävs ofta att felet även är väsentligt, det vill säga det kan antas ha påverkat bostadsrättens marknadsvärde om felet hade varit känt innan köpet. Uppfylls dessa förutsättningar har köparen rätt till ersättning från säljaren.

Familjens Jurist har en grupp med jurister som specialiserar sig på just frågor kopplat till boende. Här kan du läsa mer om vad dom kan hjälp dig med.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden