Hoppa till innehållet

Gåvobrev

Att skänka bort saker är, juridiskt sett, inte helt enkelt. Är gåvan ett förskott på ett arv och ska det räknas som enskild egendom? Vissa gåvor måste vara skriftliga, andra inte. Ett välformulerat gåvobrev kan förebygga eventuella oklarheter och förhindra konflikter i framtiden. Ta alltid juridisk hjälp när du skriver ett gåvobrev, då vet du att det skrivits rätt och att gåvan blir giltig.

Dokument online

  • Enkelt och prisvärt

  • Skriv först, betala sen

  • 1 195 kr

Boka tid med jurist

  • Personlig rådgivning

  • Expertkunskap

  • Från 3 490 kr

Hur skriver man ett gåvobrev?

För att ett gåvobrev ska vara giltigt måste vissa krav vara uppfyllda. Bland annat krävs en tydlig beskrivning av gåvan, eventuella särskilda villkor, samt underskrifter från både givaren och mottagaren.

Vid formulering av ett gåvobrev finns det även många andra regler att ta hänsyn till. Exempelvis att det ibland krävs samtycke från din make/maka om gåvan ingår i giftorätten, eller att gåva av en fastighet mellan makar ska registreras hos Skatteverket.

Våra jurister förklarar

Se vår film om

Gåvobrev med Carola Erixon Gyllenmyr

Familjens Jurists podd

Vad ska du tänka på när du ger en gåva för att undvika vanliga misstag? På bara fem minuter ger vi dig svar på de juridiska perspektiven och tips kring gåvogivandet.

Mina föräldrar vill ge mig en summa pengar, behöver de skriva ett gåvobrev?

För att gåvan inte ska ingå i en eventuell bodelning mellan dig och din partner krävs att gåvan blir enskild egendom. Det kan göras genom att dina föräldrar upprättar gåvobrev där villkorar att den blir din enskilda egendom. Du och din partner kan även upprätta ett äktenskapsförord som gör gåvan till enskild egendom.

Det som kan vara problematiskt med att erhålla ett kontantbelopp som enskild egendom är att den enskilda egendomen ska hållas åtskild från giftorättsgodset, de övriga tillgångarna, och ej sammanblandas med giftorättsgodset.

Din partner kommer även att ärva den enskilda egendomen om du avlider först och du inte har skrivit något annat i ett testamente.

Vad gäller om gåvoskatt?

Gåvoskatt, som var en statlig skatt på gåvor mellan privatpersoner, avskaffades 2005 med retroaktiv effekt tillbaka till 17 december 2004. Samtidigt avskaffades den närbesläktade arvsskatten. Numera kan förmögenhetsöverföringar mellan privatpersoner i Sverige göras utan de typer av skatter. Däremot kan det vara viktigt att till exempel beakta regler om reavinstskatt (numera ”kapitalvinstskatt”), uppskov, stämpelskatt och liknande. Ofta kan en överföring genom gåva kräva vissa formkrav, bland annat finns det formkrav kring gåva av fastighet.

Tänk på att både gåvoskatt och arvsskatt finns kvar i många andra länder, så gäller gåvan något som finns i andra länder än Sverige är det bra att prata med en jurist.

Relaterade tjänster

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden