Hoppa till innehållet

Om oss

Familjens Jurist är Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik med drygt 400 anställda runt om i landet. Vi är experter på juridik inom privat- och familjeliv, företagande och boende. Vårt ansvar stäcker sig inte enbart till att bevaka hur familjejuridikens lagar och regler ändras, utan vi anpassar också hur vi pratar om, levererar och tillgängliggör juridiken i takt med att samhället förändras.

Vision

Vi står vid din sida vid livets alla möjligheter och utmaningar. Vårt mål är att göra juridiken självklar och tillgänglig för alla.

Verksamhet

Familjens Jurist är en del av Fonus ekonomiska förening som i sin tur ägs gemensamt av ett stort antal föreningar och organisationer runt om i landet. All vinst återinvesteras i verksamheten. Vi är cirka 400 anställda, hanterar cirka 75 000 uppdrag per år och har ett stort nätverk av partner för att kunna erbjuda helhetslösningar utifrån kundens bästa. Familjens Jurist består av både bolags- och franchisedrift för att kunna finnas tillgängliga över hela Sverige.

Erbjudande

Vi erbjuder juridisk rådgivning i livets alla skeden. Förutom familjerätt har vi har även specialistkompetens inom fastighetsrätt, företagsjuridik, HBTQI-rätt, barnrätt, migrationsrätt och internationell privaträtt. För att göra juridiken än mer tillgänglig har vi tagit fram digitala tjänster och plattformar som underlättar och vägleder när man behöver juridisk hjälp. Tillsammans med Folksam är vi landets största leverantör av juridisk försäkring, där ett stort antal fackförbund har juridisk rådgivning och tvistelösning i sina medlemsförsäkringar.

Läs mer om vårt erbjudande

Medarbetare

Vi vill vara den valda arbetsgivaren för medarbetare med hög kompetens, drivkraft och affärsmässighet och som sätter kundens bästa i fokus. Som Sveriges största familjejuridiska byrå ska Familjens Jurist också vara den valda arbetsgivaren som ger våra medarbetare förmånliga villkor och goda möjligheter att påverka sin utveckling.

Läs mer under jobba hos oss

Kundens fokus

Att vi ska leverera rätt juridisk kompetens av högst kvalitet är en självklarhet för oss, men vi ska också göra det utifrån kundens fokus. Därför arbetar vi med kundupplevd kvalitet som vi mäter via NPS-undersökning, där vi kontaktar alla kunder som vill och ger oss under 9 i betyg för att se vad vi kan göra bättre. Vi har också ett Kvalitetsråd, vars syfte är att utreda och utarbeta förslag till beslut som rör frågor om kvalitet, rutiner och riktlinjer inom Familjens Jurist.

Familjens Jurists stipendium i familjerätt

För att uppmuntra ökad kunskap inom familjerätt delar Familjens Jurist sedan 2008 ut stipendium för juriststudenter i Karlstad, Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala, Örebro och Umeå för bästa uppsatsarbete inom svensk och internationell familjerätt. 2024 års utlysning  delas ut till studenter som skrivit i barnrätt och då särskilt belyst barns situation i vårdnadstvister och separationer och med fokus på att stärka barns rätt enligt barnkonventionen.

Läs mer om vårt stipendium

Samarbetspartner

Vi samarbetar med ett flertal partner för att våra kunder ska kunna få hjälp med andra delar utöver juridiken som berörs vid till exempel en separation eller dödsfall. Bland våra samarbetspartner finns mäklare, banker och försäkringsbolag.

Se våra samarbetspartner

Historia

Grunden till Familjens Jurist lades redan kring åren 1949-1950 när de dåvarande lokala begravningsföreningarna började erbjuda hjälp med bouppteckning då någon anhörig avlidit. De lokala föreningarna gick sedan ihop i början av 70-talet och tog namnet Fonus, varpå särskilda bouppteckningsavdelningar skapades på de större kontoren. Med tiden växte uppdragen och de kom att omfatta alla frågor som rör familjejuridik. Det första Familjens Jurist-kontoret öppnade år 2002 och målet har sedan dess varit att ge privatpersoner hjälp och trygghet på ett enkelt och lättillgängligt sätt. I april 2015 förvärvades Juristbyrån, tidigare ägt av Swedbank, för att bli en del av Familjens Jurist. Tillsammans får vi en breddad kompetens och finns här för att ta hand om frågor som rör privat- och familjeliv, företagande och boendefrågor.

Kontakta oss
Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden