Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare

    Om Familjens Jurist

    Familjens Jurist är Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik med drygt 350 anställda runt om i landet. Sedan en lång tid tillbaka har vi specialiserat oss på familjerätt och vi jobbar ständigt med att göra livet tryggare och enklare. I sorg, glädje och allt däremellan.

    Om Familjens Jurist

    Grunden till Familjens Jurist lades redan kring åren 1949-1950 när de dåvarande lokala begravningsföreningarna började erbjuda hjälp med bouppteckning då någon anhörig avlidit. De lokala föreningarna gick sedan ihop i början av 70-talet och tog namnet Fonus, varpå särskilda bouppteckningsavdelningar skapades på de större kontoren. Familjens jurist i Sverige AB ägs av Fonus ekonomisk förening, som i sin tur ägs av 2 300 olika föreningar och organisationer. Du kan läsa mer om Fonuskoncernen, medlemsförmåner och annat här.

    Med tiden växte uppdragen och de kom att omfatta alla frågor som rör familjejuridik. Det första Familjens Jurist-kontoret öppnade år 2002 och målet har sedan dess varit att ge privatpersoner hjälp och trygghet på ett enkelt och lättillgängligt sätt. Under varumärket Familjens Jurist verkar även 55 fristående franchisetagare och deras anställda. Franchiseverksamheten inom Familjens Jurist sker genom ett helägt dotterbolag.

    I april 2015 förvärvades Juristbyrån, tidigare ägt av Swedbank, för att bli en del av Familjens Jurist. Tillsammans får vi en breddad kompetens och bibehåller sin position som störst i Sverige inom familjejuridik.

    Familjens jurist i Sverige AB arbetar även med ett eget studentnätverk, som ger gratis studentråd inom familjerättens område till allmänheten på hemsidan Juridiktillalla.se.

    Vad är familjejuridik?

    Familjerättens område är en del av civilrätten och behandlar frågor som rör familjen. I grunden handlar det om familjens rättsställning och vilka inbördes rättigheter och skyldigheter familjemedlemmarna har.

    De vanligaste familjerättsliga frågorna rör vårdnad om barn, rätt till umgänge med barn, barns boende och underhåll. Nära inpå dessa områden finns frågor som rör äktenskaps- och samboenderätt, förmynderskapsrätt och arvsrätt.

    I dagens alltmer komplexa och moderna livssituationer finns ett ökat behov av familjejuridik, både innan och när något händer. En stor del av vårt arbete kretsar kring en pro-aktiv juridik där avtal tecknas för att i framtiden undvika konflikter och missförstånd.

    Kort sagt kan man säga att familjejuridik behövs i alla tillfällen där det finns ekonomiska eller emotionella intressen att försvara.

    Våra experter

    På Familjens Jurist lägger vi stor vikt vid att våra medarbetare ska ha en gedigen utbildning. Utöver en grundläggande eller högre juristexamen har många av våra jurister yrkeserfarenhet från domstolar och myndigheter och/eller från olika advokatbyråer, banker och försäkringsbolag. Detta ger oss en bredd av expertis och erfarenhet, som gör att vi kan handlägga även komplicerade ärenden snabbt och med högsta kvalitet. Löpande erbjuder vi också våra anställda kompetensutveckling för att de alltid ska kunna ge den juridiska rådgivning som krävs.

    Våra juristers huvudsakliga mål är dock att alltid ha nöjda klienter. För att säkerställa detta jobbar vi bland annat med interna revisioner, kundundersökningar och en särskild kundombudsman. Tack vare detta kan vi positionera oss som Sveriges ledande byrå inom familjejuridik med flest nöjda kunder.

    Familj som äter middag
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden