Hoppa till innehållet

Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätten är det rättsområde som omfattar statliga och kommunala myndigheters skötsel, förvaltning och handläggning av mål och ärenden mellan myndigheter och enskilda personer eller företag.

Boka tid med jurist

  • Personlig rådgivning

  • Expertkunskap

  • Löpande timpris

Vi kan hjälpa till

I många fall som tas upp i förvaltningsrätten kan det behövas ett juridiskt ombud som hjälper till med handläggning av ärendet. Kontakta oss gärna för att få veta mer.

Vad kostar hjälp med jurist?

Ett förvaltningsrättsärende kan variera beroende på situation, vilket gör att vi inte kan erbjuda ett fast pris. Vi debiterar därför löpande timtaxa (2 250 kr*) och vid ditt första möte med juristen får du en tydligare prisbild som gäller just i ditt fall. Du väljer sen själv om du vill gå vidare eller inte.

* Priserna gäller på kontor som ägs av Familjens Jurist i Sverige AB. Variationer kan förekomma på våra franchisekontor.

Hur fungerar en förvaltningsdomstol?

En del mål handläggs inte i tingsrätten utan avgörs istället i förvaltningsrätt, som är en förvaltningsdomstol. Här prövas ofta frågor mellan myndigheter och medborgare och kan exempelvis handla om mål som rör alkoholmissbruk, psykisk sjukdom eller då barn far illa. Men likaså kan det röra överklagande av olika beslut från myndigheter.

Förvaltningsdomstolarna består av förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen. I förvaltningsdomstol handläggs ärenden som faller inom rättsområdet förvaltningsrätt. Här avgörs tvister mellan myndigheter och enskilda personer eller företag inom en rad olika rättsområden.

Typ av mål som tas upp är:

  1. Skattemål
  2. Socialförsäkringsmål
  3. Migrationsmål
  4. LVU- och LVM-mål
  5. Tvångsvård (LPT)
  6. Körkortsmål

Vilka förvaltningsdomstolar finns?

I Sverige har vi totalt sjutton förvaltningsdomstolar: tolv förvaltningsrätter, fyra kammarrätter och en Högsta förvaltningsdomstol. I landets förvaltningsdomstolar återfinns även migrationsdomstolarna som är en del av förvaltningsrätten. Ett exempel på det är Migrationsdomstolen i Stockholm.

Förvaltningsrätterna

Man skulle kunna säga att förvaltningsrätten är första prövande domstol och beslutsnivå bland förvaltningsdomstolarna. Hit kan du vända dig för att exempelvis överklaga ett myndighetsbeslut från Försäkringskassan, Skatteverket eller kommunens socialtjänst som du inte är nöjd med.

Fyra av Sveriges förvaltningsrätter är även migrationsdomstolar. Dessa finns i Göteborg, Luleå, Malmö och Stockholm.

Kammarrätterna

I kammarrätterna prövas mål som tidigare avgjorts i förvaltningsrätten och som har överklagats på nytt av någon av parterna. Kammarrätten är alltså den andra beslutsnivån bland förvaltningsdomstolarna.

För att ett mål ska tas upp till prövning i kammarrätt krävs i vissa fall att kammarrätten meddelar prövningstillstånd, vilket helt enkelt är ett tillstånd som krävs för att ett mål ska tas upp i domstol. För mål som gäller vård av unga, missbrukare, psykiskt sjuka och i vissa fall skatter, behövs i regel inget prövningstillstånd.

Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta och sista beslutsnivå bland förvaltningsdomstolarna är Högsta förvaltningsdomstolen. Den har till uppgift att pröva avgöranden som har överklagats från någon av de fyra kammarrätterna. För att ett mål ska tas upp till prövning i Högsta förvaltningsdomstolen krävs att domstolen meddelar prövningstillstånd.

Migrationsdomstolarna

Sveriges fyra migrationsdomstolar är förvaltningsdomstolar som handlägger överklaganden av beslut från Migrationsverket och Polismyndigheten. Migrationsdomstolarnas avgöranden överklagas till Migrationsöverdomstolen, som är en del av Kammarrätten i Stockholm. Migrationsöverdomstolen är också högsta och sista beslutsorgan bland migrationsdomstolarna vilket betyder att avgöranden här inte går att överklaga.

Relaterade tjänster

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden