Hoppa till innehållet
Tillbaka

Vad gör en notarius publicus?

Fråga

Jag har alltid undrat vad det innebär att vara en notarius publicus?

Svar

Personer som är notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att intyga namnunderskrifter, göra översättningar och utföra andra uppgifter som rör innehållet i handlingar. Notarius Publicus kan även ha till uppgift att närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när dokument förseglas eller bryts.

Andra åtaganden för notarius publicus kan handla om att kontrollera lotteridragningar, bekräfta att någon är behörig att utföra vissa saker, eller att någon har rätt kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Exempel på uppdrag som notarius publicus kan ha:

  • Styrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om innehållet i handlingar.
  • Kontrollera lotteridragningar och lotta ut eller makulera obligationer, aktier eller andra värdehandlingar.
  • Att efter kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser.
  • Ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk betydelse och överlämna sådana förklaringar till tredje man.
  • Bekräfta att en myndighet eller en person är behörig att vidta vissa tjänsteåtgärder eller att någon har en viss tjänsteställning, kompetens eller är behörig att företräda någon annan.
  • Utfärda apostille, vilket är en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att signaturen på dokumentet är äkta.
Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden