Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare

    Ta hand om ett dödsbo

    Om bouppteckning, förvaltning och arvskifte

    När en älskad människa dör är pappersarbete det sista man vill tänka på. Ändå måste det göras. Mitt i en omtumlande tid ska en begravning planeras, och därtill kommer en lång rad praktiska, ekonomiska och juridiska frågor. Då kan det vara skönt att få hjälp av någon som vet hur allt fungerar och vilka lagar och regler som gäller. Våra erfarna jurister kan avlasta dig genom hela processen från bouppteckning till arvskifte.

    Vad händer nu?

    1. Bouppteckning

    Bouppteckning kan beskrivas som ”livets bokslut”. Här summeras den avlidnes tillgångar och skulder. Bouppteckningsförrättningen ska hållas inom tre månader efter dödsfallet och därefter ska det juridiska dokumentet som kallas bouppteckning inom en månad skickas till Skatteverket för registrering.

    2. Förvaltning av dödsboet

    Direkt efter dödsfallet behöver dödsboet förvaltas. Dödsboets räkningar ska betalas och bostaden ska tas om hand. Förvaltningen innebär oftast försäljning av lösöre och bostad, kontakter med banker och försäkringsbolag, uppsägning av prenumerationer, telefoner, städning osv. Även deklaration och slutredovisning behöver göras. Förvaltningen av dödsboet kan pågå länge, ibland i flera år. Vi hjälper till med juridik, ekonomi och annan administration som ingår i en dödsboförvaltning.

    3. Bodelning och arvskifte

    När dödsboets skulder har betalats och den avlidnes tillgångar har sålts, eller när delägarna är överens om fördelningen, ska arvet delas. Om den avlidne var gift eller sambo görs först en bodelning. Arvskiftet är ett civilrättsligt avtal mellan alla delägare i ett dödsbo. Vi hjälper till med att upprätta det skriftliga arvskiftet och kan också ordna en lagfartsansökan om det behövs.

    Genom våra samarbetspartners kan du få hjälp med andra praktiska delar

    När någon avlider är det inte bara juridiken man behöver hantera utan också en mängd praktiska saker. Det kan vara allt från värdering och försäljning av bostad, föremål och bilar till bank- och försäkringsärenden. Vi samarbetar med flera partners som vi har stort förtroende för och kan därmed hjälpa dig hela vägen. Självklart med juridiken, men också med att förmedla kontakter som kan hantera övriga delar. Det första samtalet är helt förutsättningslöst och du bestämmer själv därefter om du vill anlita vår samarbetspartner eller inte. Kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

    Vi kan hjälpa till

    Det finns många frågor och åtgärder som behöver hanteras efter ett dödsfall. Våra jurister är experter på bouppteckningar, dödsboförvaltningar och arvskiften, och kan hjälpa dig genom hela processen eller med de delar du väljer.

    Änka på parkbänk
    Se vår film om

    Bouppteckning

    Se vår film om

    Dödsboförvaltning

    Se vår film om

    Oskiftade dödsbon

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden