Hoppa till innehållet

När någon dör

Det är ofta en väldigt omtumlande tid för nära och kära efter ett dödsfall och pappersarbete är det sista man vill tänka på. Ändå måste det göras. Då kan det vara skönt att få hjälp av någon som vet hur allt fungerar och vilka lagar och regler som gäller. Våra erfarna jurister kan avlasta dig genom hela processen, från bouppteckning till att hjälpa till med arvskifte.

Att ta hand om ett dödsbo

Efter den avlidne bildas ett dödsbo. Ett dödsbo är en juridisk person som består av den avlidnes tillgångar och skulder. Det är flera saker som behöver göras för att avsluta ett dödsbo – bouppteckning, förvaltning av dödsboet samt bodelning och arvskifte. Avvecklingen av dödsboet är klar när allting är avslutat och när den avlidnes egendom hittat till sina nya ägare. För att ni ska kunna förvalta och avveckla dödsboet krävs det att ni dödsbodelägare kommer överens. Det finns nämligen ingen lag som säger hur ni ska göra för att förvalta och avveckla dödsboet, utan det är snarare upp till er själva att välja hur ni vill göra. 

Bra att tänka på när någon har avlidit

  1. Informera om dödsfallet – det är viktigt att även andra utanför familjen blir informerade om dödsfallet, som arbetsgivare, hemtjänst och städbolag.
  2. Skaffa dödsfallsintyg från Skatteverket – det behövs bland annat för bankärenden och att avsluta sociala medier.
  3. Se över autogiron, spärra bankkort och beställ kontouppgifter för att få en överblick över tillgångarna.
  4. Begär eftersändning av all post till den som ansvarar för dödsboet, så att du får koll på vilka räkningar som kommer och vad som måste tas om hand.
  5. Säg upp försäkringar och avsluta alla avtal och abonnemang som till exempel TV-, telefon- och internetabonnemang, sociala medier-konton
  6. Gör en bouppteckning – behöver göras inom tre månader.
  7. Efter bouppteckningen behöver ett arvskifte göras som anger vem som ärver vad.
  8. Fundera på försäljning av bostad, bil eller andra tillhörigheter.

Fördjupa dig

Bouppteckning

Bouppteckning kan beskrivas som ”livets bokslut”. Här summeras den avlidnes tillgångar och skulder. Bouppteckningsförrättningen ska hållas inom tre månader efter dödsfallet och därefter ska det juridiska dokumentet som kallas bouppteckning inom en månad skickas till Skatteverket för registrering. Det som är viktigt att tänka på är att bouppteckningen bara är en liten del i en större helhet. Det kan vara andra bitar som också behöver lösas som hantering av räkningar och bostad samt fördelning av arvet.

Förvaltning av dödsboet

Direkt efter dödsfallet behöver dödsboet förvaltas. Dödsboets räkningar ska betalas och bostaden ska tas om hand. Förvaltningen innebär oftast försäljning av lösöre och bostad, kontakter med banker och försäkringsbolag, uppsägning av prenumerationer, telefoner, städning osv. Även deklaration och slutredovisning behöver göras. Förvaltningen av dödsboet kan pågå länge, ibland i flera år. Vi hjälper till med juridik, ekonomi och annan administration som ingår i en dödsboförvaltning.

Bodelning och arvskifte

När dödsboets skulder har betalats och den avlidnes tillgångar har sålts, eller när delägarna är överens om fördelningen, ska arvet delas. Om den avlidne var gift eller sambo görs först en bodelning. Det behöver även upprättas ett avtal mellan delägarna om vem som ska ärva vilken egendom. Själva avtalet som anger hur tillgångarna fördelas kallas för arvskifte, vilket är ett civilrättsligt avtal mellan samtliga delägare i ett dödsbo. Det är en skriftlig handling som ska undertecknas av alla delägarna. Om det enbart finns en arvinge behöver man inte göra något arvskifte. Vi hjälper till med att upprätta det skriftliga arvskiftet och kan också ordna en lagfartsansökan om det behövs.

Dödsbodelägare – vem eller vilka är det?

Dödsbodelägare är den eller de som har en bodelningsrätt eller är arvingar (enligt lag eller enligt testamente) efter en avliden person.

Boutredningsman – hjälp om ni inte kommer överens

Ibland går det inte att komma överens som dödsbodelägare och då blir det svårt att komma framåt med avvecklingen. Det ni kan göra då är att ansöka om att tingsrätten förordnar en boutredningsman (oftast en advokat eller jurist) som får i uppgift att driva avvecklingen och fördelningen framåt genom att fatta beslut i de frågor där arvingarna inte kan komma överens. Vi på Familjens Jurist kan hjälpa till med detta. Läs mer om boutredning.

Finns det någon viss turordning att ta hänsyn till?

Vid avveckling av ett dödsbo är det upp till dödsbodelägarna att bestämma i vilken ordning allt ska göras. Men det finns två saker som bara kan göras i en viss ordning:

  • Bostad (fastighet och bostadsrätt, inte hyresrätt) - den nya ägaren kan inte få tillträde förrän bouppteckningen är klar och registrerad hos Skatteverket. Däremot är det möjligt att tömma bostaden och lägga ut den för försäljning innan bouppteckningen är registrerad. Det är alltså bara själva tillträdet som måste vänta.
  • Bankmedel – ingen kan få tillgång till dessa förrän bouppteckningen är klar och registrerad hos Skatteverket.

Vi hjälper till med

Hjälp hela vägen

När någon avlider är det inte bara juridiken man behöver hantera utan också en mängd praktiska saker. Det kan vara allt från värdering och försäljning av bostad, föremål och bilar till bank- och försäkringsärenden. Vi samarbetar med flera partner som vi har stort förtroende för och kan därmed hjälpa dig hela vägen. Självklart med juridiken, men också med att förmedla kontakter som kan hantera övriga delar. Det första samtalet är helt förutsättningslöst och du bestämmer själv därefter om du vill anlita vår samarbetspartner eller inte.

Kontakta oss så hjälper vi dig

Våra jurister förklarar

Bouppteckning

06:05

Lavinia Dimoftache, Jurist

Dödsboförvaltning

07:15

Monica Scott Liljecrantz, Jurist

Oskiftade dödsbon

05:23

Louise Perleroth, Jurist

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden