Hoppa till innehållet

Kundombudsman

Vårt mål är att alla våra kunder ska känna sig rätt behandlade och vara nöjda med vårt arbete. Familjens Jurist strävar alltid efter att arbeta med förbättringar av våra tjänster. En viktig del i det arbetet är att ta missnöjda kunders synpunkter på största allvar.

Kundombudsmannen hjälper till

Vår kundombudsman går igenom ditt ärende med nya ögon. Här granskas hela ärendet på nytt och en ny bedömning görs. Kundombudsmannen är en funktion inom Familjens Jurist och handläggningen görs av erfarna personer som har gedigen erfarenhet av att bedöma olika ärenden inom det familjejuridiska området ur klientens synvinkel

Missnöjd med vårt beslut

Är du inte nöjd med Kundombudsmannens beslut finns andra möjligheter att få ditt ärende omprövat. Enklast är att du vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). I de fall ärendet avgörs av Allmänna reklamationsnämnden åtar vi oss att följa nämndens beslut. I sista hand kan en tvist hänskjutas till avgörande av domstol enligt svensk lag.

Om du behöver stöd från en helt utomstående

Många kommuner har en konsumentsekreterare. Konsumentsekreteraren kan bistå dig med råd och vara en opartisk samtalspartner under reklamationens gång och även vara den som hjälper dig om du väljer att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden.

Har du frågor om en faktura?
Kontakta Familjens Jurists kundombudsman

E-post: kundombudsmannen@familjensjurist.se

Telefon: 031-85 98 94

Postadress:
Kundombudsmannen
Familjens jurist i Sverige AB
Storgatan 53
411 38 Göteborg

Det ska vara enkelt att vara kund

De allra flesta av våra kunder är mycket nöjda. Men ibland uppstår missförstånd och ibland gör vi fel. Även då ska det vara enkelt att vara kund hos oss. Därför har vi en Kundombudsman dit du kan vända dig om du är missnöjd med oss. Förhoppningsvis blir även vi lite klokare så att vi kan förbättra vår service och våra produkter ytterligare.

En kontakt med din jurist kan räcka

Om du har frågor kring ett ärende och vill ha en förklaring kontaktar du i första hand den jurist du har varit hos. Tillsammans går ni igenom vad som har hänt. Många ärenden blir uppklarade redan här, men kommer ni inte fram till någon lösning kan du vända dig till vår Kundombudsman.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden