Hoppa till innehållet
Tillbaka

Krav för ensam vårdnad?

Fråga

Jag befinner mig just nu i en jobbig vårdnadstvist och ser ingen annan väg ut än att få ensam vårdnad om barnen. Vi har två gemensamma barn, 7 respektive 11 år gamla. Båda barnen har uttryckt viljan att få stanna hos mig och det vill jag verkligen se till att det blir av. Min fråga är vilka är kraven för att få ensam vårdnad?

Svar

För att få ensam vårdnad krävs det i princip att den ena föräldern diskvalificerat sig genom att ej medverka eller kanske till och med helt motsätta sig gällande viktiga beslut angående barnen samt att detta beteende då drabbat barnet självt. Våld riktat mot barnet, den andre föräldern eller allvarligt missbruk kan också vara grund för ensam vårdnad. Ensam vårdnad används inte för att två föräldrar ”tjafsar” med varandra. När det gäller barnens rättigheter, för i föräldrabalken finns det bara skyldigheter för föräldrarna, handlar det mer om hur barnen ska kunna ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Det betyder inte per automatik ett växelvis boende, även om fler och fler familjer kan ha det ordnat så. Vi föreslår att du kontaktar ett ombud som är specialiserat inom området och har en grundläggande inledande konsultation för att få klart vilka skyldigheter du har som vårdnadshavare och vilka alternativa vägar det finns subsidiärt till en process i tingsrätt, som annars är det slutliga alternativet och där du i så fall borde företrädas av ett ombud.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden