Hoppa till innehållet
Tillbaka

Att översätta ett äktenskapsförord?

Fråga

Min kommande fru och jag planerar att upprätta ett äktenskapsförord. Jag är svensk och hon är ryska, därför vill vi skriva det på båda språken. Äktenskapsförordet ska ju lämnas in till tingsrätten för att registreras. Vi har egentligen två frågor. Såvitt vi förstår så ansvarar översättaren för den översättning han/hon gör, i detta fall en rysk översättning av ett äktenskapsförord. Men hur fungerar ansvaret i praktiken, om det skulle bli en tvist om innehållet i de två dokumenten, till exempel att en formulering översatts fel i det ryska dokumentet? På vilket sätt kan då översättaren hållas ansvarig? Fråga två är de två dokumentens juridiska status. Är i svensk tingsrätt den ryska översättningen lika mycket värd som det svenska?

Svar

Om ni registrerar ett svenskt äktenskapsförord enligt svensk rätt och ni har hemvist här i landet så är det giltigt. Översättningen är bara en hjälp för din hustru att förstå avtalet som hon skriver under. Men om det skulle visa sig att översättningen är felaktig kan det utgöra grund för en process om ogiltigförklaring av äktenskapsförordet helt eller delvis.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden