Sidförslag
  Kontor

   Vad är en testamentsexekutor?

   Fråga

   En testamentsexekutors roll är att se till att testamentet blir verkställt. Att egendomen i dödsboet fördelas enligt vad som står i testamentet. Som exekutorn väljer man vanligtvis den jurist som hjälpt till att upprätta testamentet.

   Om det är så att man har en komplex familjesituation kan det vara bra att skriva in en exekutor i sitt testamente. Vad är en testamentsexekutor? Vilka är dens uppgifter?

   Svar

   En testamentsexekutors roll är att se till att testamentet blir verkställt. Att egendomen i dödsboet fördelas enligt vad som står i testamentet. Som exekutorn väljer man vanligtvis den jurist som hjälpt till att upprätta testamentet.

   Om det är så att man har en komplex familjesituation kan det vara bra att skriva in en exekutor i sitt testamente.