Hoppa till innehållet

LVU och LVM

Lagen om vård av unga, LVU, ligger som grund för ett eventuellt omhändertagande av barn. Även Socialtjänstlagen kan ge möjlighet till omhändertagande av barn. Lagen om vård av missbrukare, LVM, syftar till att den omhändertagne ska komma ifrån ett livshotande missbruk av exempelvis alkohol eller narkotika och bli motiverad till behandling under frivilliga former.

Boka tid med jurist

 • Personlig rådgivning

 • Expertkunskap

 • Löpande timpris

Vad kostar hjälp med jurist?

Ärende avseende LVU eller LVM kan variera beroende på situation, vilket gör att vi inte kan erbjuda ett fast pris. Vi debiterar därför löpande timtaxa (2 250 kr*) och vid ditt första möte med juristen får du en tydligare prisbild som gäller just i ditt fall. Du väljer sen själv om du vill gå vidare eller inte.

* Priserna gäller på kontor som ägs av Familjens Jurist i Sverige AB. Variationer kan förekomma på våra franchisekontor.

Vi hjälper dig

Är du förälder, arbetar mot narkotika eller står inför LVM- eller LVU-beslut? Vi svarar på alla dina juridiska frågor. Vid behov hjälper vi dig även som ombud i domstol, men det är domstolen som måste utse offentliga biträden och det är först efter att vi har förordnats som samhället står för kostnaden.

Lagen om vård av unga (LVU)

Omhändertagandet beslutas av förvaltningsrätten efter utredning och begäran från den kommunala socialnämnden. I akuta lägen kan socialnämndens ordförande besluta om ett omedelbart omhändertagande, vilket måste bekräftas av förvaltningsrätten. Varje år vårdas ca 20 000 barn utanför sina föräldrahem.

Grunden för ett omhändertagande enligt LVU kan exempelvis vara att den ungas föräldrar inte kan ge det stöd som krävs för en bra uppväxt eller att den unga själv lever ett destruktivt liv med exempelvis missbruk eller kriminalitet.

Om den kommunala socialnämnden prövat olika insatser, till exempel placeringar i familjehem och på kommunala eller privata institutioner, och ändå inte lyckats kan barnet placeras i ett ungdomshem som sköts av Statens institutionsstyrelse. Dessa ungdomshem har större personaltäthet och tillgång till låsbara platser.

Om det blir aktuellt att tvångsomhänderta en ung person för vård, kan den unge och dennes vårdnadshavare få ett offentligt biträde. Det är förvaltningsrätten som beviljar ett offentligt biträde som ska ta tillvara den unges eller vårdnadshavarens intressen i målet.

Lagen om vård av missbrukare (LVM)

För att kunna göra ett omhändertagande enligt LVM ska en anmälan till socialnämnden göras, som sedan gör en utredning. Om man i utredningen fastställer behovet av vård enligt LVM går begäran vidare till förvaltningsrätten.

I följande fall ska det beslutas om tvångsvård, om:

 • Någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk.

 • Vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller på något annat sätt.

 •  Om hen till följd av missbruket

  • utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara

  • löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv

  • kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.

Om det blir aktuellt att tvångsomhänderta en missbrukare för vård kan han eller hon få ett offentligt biträde. Det är förvaltningsrätten som beviljar ett offentligt biträde som ska ta tillvara missbrukarens intressen i målet.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden