Sidförslag
  Kontor

   Upphovsrätt

   För allt material på www.familjensjurist.se gäller copyright Familjens Jurist. Det innebär att allt innehåll, exempelvis olika typer av texter, artiklar, varumärken, illustrationer och grafik, är skyddat enligt lagen om upphovsrätt om inget annat anges.

   Du får endast lov att använda/ladda ned materialet från vår webbplats för privat, icke-kommersiellt bruk. Kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring, lagring eller på annat sätt distribution av materialet på vår webbplats för offentliga eller kommersiella syften får inte ske utan skriftligt tillstånd från Familjens Jurist.

   Obehörigt användande av innehållet är förbjudet enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

   Vi är tacksamma för tips och rapportering av otillåten användning av vår webbplats via mail till info@familjensjurist.se!