Hoppa till innehållet
Tillbaka

När börjar en framtidsfullmakt gälla?

Fråga

Jag funderar på att skriva en framtidsfullmakt, men förstår inte riktigt när den börjar att gälla.

Svar

En framtidsfullmakt blir giltig när den person som utfärdat fullmakten inte längre kan ta beslut om exempelvis ekonomiska eller personliga intressen. När någon inte längre kan fatta den typen av beslut så kallas det för att personen blivit beslutsoförmögen. Det är upp till fullmaktshavaren eller fullmaktshavarna, den/de som fått ansvar för ekonomiska eller personliga intressen, att avgöra när framtidsfullmakten ska träda i kraft.

Du kan utse en eller flera personer till fullmaktshavaren i framtidsfullmakte. De kan alla ha rätt att ta beslut i samma frågor eller så kan du dela upp olika ansvar på olika personer.

En framtidsfullmakt är precis som många andra juridiska dokument något du kan ändra, uppdatera eller återkalla, så länge som den inte trätt i kraft.

För att vara säker på att framtidfullmakten kommer vara giltig och ge dig den trygghet du vill ha är vårt tips att tillsammans med en jurist skriva den. Då kan våra jurister säkerställa att den skräddarsys efter din vilja, förutsättningar och familjejuridiska situation.

 

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden