Sidförslag
  Kontor
   Kontakta oss
   010-458 08 00
   article_img

   Framtidsfullmakt

   Ta hand om dig själv – innan någon annan gör det.

   Att erkänna för sig själv att åldern börjar ta ut sin rätt är svårt, kanske det svåraste som finns. Den 1 juli 2017 trädde lagen om Framtidsfullmakt i kraft, vilket gör det möjligt att planera för den dagen långt innan den kommer.

   Framtidsfullmakt är ett nytt, personligt alternativ till god man och förvaltare. Du kan själv välja vem eller vilka som ansvarar för dina personliga och ekonomiska intressen om du blir sjuk eller av annan anledning inte längre kan fatta egna beslut. Däremot gäller inte en Framtidsfullmakt beslut kring medicinsk vård eller tandvård.

   En vanlig fullmakt slutar gälla om fullmaktsgivaren inte längre har förmågan att fatta självständiga beslut. Det är vid den tidpunkten en Framtidsfullmakt blir giltig. Men det behövs ett läkarintyg på att fullmaktsgivaren inte kan fatta beslut på grund av sjukdom, mental ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande.

   Vi kan hjälpa till

   Det enklaste sättet att upprätta en Framtidsfullmakt är att ta hjälp av en jurist, eftersom det finns formkrav som måste uppfyllas för att den ska vara giltig. Hos oss träffar du en jurist med stor kunskap och erfarenhet av familjejuridik.

   Varför Framtidsfullmakt?

   1. En trygg framtid

   När åldern tagit ut sin rätt eller om något händer, kan det redan vara för sent. Det kan vara tryggt att i förhand välja någon du litar på om du av hälsoskäl en dag behöver någon som ansvarar för dina personliga angelägenheter. En Framtidsfullmakt ger dig möjlighet att själv välja en person du har förtroende för.

   2. Underlättar för familjen

   Innan en god man eller förvaltare har utsetts står ofta anhöriga utan rättsliga möjligheter att hjälpa den som inte längre kan fatta egna beslut. Därför kan Framtidsfullmakten innebära en trygghet. Då vet dina anhöriga vem eller vilka som har ansvar för dina personliga och ekonomiska intressen.

   3. En extra trygghet

   En vanlig fullmakt slutar gälla om en person blir dement. Därför är det klokt att säkra upp med en Framtidsfullmakt.

   Vad är en Framtidsfullmakt?

   Fråga

   Vad är en Framtidsfullmakt och hur kan den hjälpa mig?

   Svar

   En Framtidsfullmakt är en fullmakt som du kan ge till en annan person i förebyggande syfte. Det är en fullmakt som ger fullmaktshavaren rätt att ta beslut i personliga och ekonomiska frågor när fullmaktsgivaren inte längre själv kan fatta sådana beslut. Fullmakten är avsedd att gälla när fullmaktsgivarens hälsotillstånd är sådant att han eller hon inte längre har förutsättningar att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. I Framtidsfullmakten kommer fullmaktsgivaren att kunna specificera vilka lägen och vilken typ av beslut fullmaktshavaren kommer att ha rätt att agera i.