Hoppa till innehållet

Vårt hållbarhetsarbete

Som den ledande aktören inom vår bransch ser vi hållbarhet som en självklar prioritet. Vi arbetar ständigt med förbättringar och utveckling i både stort och smått för att på bästa möjliga sätt vara med och bidra till en mer hållbar framtid. Där vi kan ska vi som stor aktör vara med och påverka.

Barnens rätt i fokus

Barnets rättigheter är grundlagt genom FNs konvention om barnet rättigheter. Det här är en hjärtefråga för oss. Tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner har Familjens jurist tagit fram en ny metod för att arbeta med barnkonsekvensanalyser i vårdnadsprocesser i domstol. Det innebär att juristerna i kundmöten och i domstolsprocessen kommer att använda sig av barnkonventionen i sin argumentation i domstolen och som en utgångspunkt i sina möten med klienten. Detta är något som få ombud gör och som efterlysts av lagstiftaren. Målet är att nå ett ökat barnperspektiv i domstolsprocesser och minska konfliktnivån mellan föräldrar.

Ökad tillgång till juridisk hjälp

Genom juristförsäkringen i samarbete med Folksam ges över 2 miljoner fackanslutna möjlighet till juridisk hjälp. Detta möjliggörs via de försäkringar som är en del av deras medlemskap i en fackförening. Genom våra digitala plattformar med gör det själv-tjänster och information så fortsätter vi att demokratisera juridiken genom att kunden får kvalitativ juridik till ett lågt pris. För att motverka digitalt utanförskap har vi inrättat “den digitala coachen”, en tjänst där kunderna får hjälp med det praktiska kring digitala tjänster.

Regnbågsfamiljer och HBTQI-frågor

Olika familjekonstellationer kan ha olika juridiska utmaningar och frågeställningar. Här kan Familjens Jurist hjälpa till och se till att alla har samma rättigheter vid exempelvis adoptioner. Familjens Jurist har specialkompetens i familjejuridiska frågor som rör HBTQI-personer.

Mer om hur vi kan hjälpa till

Minskad klimatbelastning

Den juridiska verksamheten står inte för några större transporter eller stora klimatutsläpp, men i verksamheten råder ändå strikta reseriktlinjer som säger att tåg alltid ska väljas före flyg och att eventuella flygresor måste godkännas av närmaste chef. Våra kontor har i så stor utsträckning som det är möjligt grön energi från vattenkraft. Vi jobbar också för att minimera onödiga utskrifter och fysisk post genom att använda oss av e-signering via Scrive.

Fokuserat arbete mot antikorruption

Familjens Jurists verksamhet lyder under penningtvättslagen (PTL) även om penningtvättsreglerna inte är fullt ut tillämpliga på samtliga delar inom Familjens Jurist. Penningtvättsregelverket ställer höga krav och detta är ett stort fokusområde inom organisationen

Koll på leverantörer

Inom verksamheten finns en uppförandekod, som också biläggs avtal med leverantörer. I denna finns krav på hur vi och våra leverantörer ska verka etiskt och enligt lagstiftning och internationella ramverk. Vi har en inköpsprocess som beskriver hur vi ska upphandla och följa upp våra leverantörer.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden