Sidförslag
  Kontor

   Kan man ärva skulder hos exempelvis Kronofogden?

   Fråga

   Om en nära släkting avlider och har skulder hos t ex, Kronofogden, blir jag som ärver skyldig att betala detta?

   Svar

   Man kan inte ärva skulder. Skulderna skall regleras med dödsboets medel och finns det inga tillgångar får antingen skulderna skrivas av eller kreditgivarna försätta dödsboet i konkurs.