Sidförslag
  Kontor

   Skilsmässan är inte klar, räknas jag och min nya partner ändå som sambos?

   Fråga

   När jag flyttade samman med min sambo var äktenskapsskillnaden med min före detta make inte klar. Räknas jag som sambo redan från första dagen eller först när skilsmässan var klar?

   Svar

   Sambolagen gäller enbart ogifta personer och därför betraktades ni i lagens mening som sambor först när din äktenskapsskillnad vann så kallad ”laga kraft”, det vill säga när skilsmässan gick igenom.