Hoppa till innehållet

Planera för framtiden

Det är svårt att föreställa sig en framtid utan sig själv eller att man plötsligt inte kan ta hand om sig själv och sin ekonomi. Men för att dina nära och kära ska få det så bra som möjligt när du går bort kan det vara bra att känna till vad som händer, om något händer. 

Börja planera redan idag

Att fråga sig själv hur du vill att det ska bli för dina närmaste när du inte längre finns kan vara en bra början. Vem vill du ska ärva vad? Ska du börja spara pengar till barnen eller ge bort någonting till dem redan nu? Börjar du planera framtiden idag blir den genast tryggare för dina nära och kära. Du kan också trygga din ekonomi och själv välja vem du vill ska fatta beslut som rör dig om du plötsligt skulle bli sjuk eller inte längre skulle klara dig själv.

Fördjupa dig

Gåva

Juridiskt sett är det inte helt enkelt att ge bort saker. En jurist som hjälper dig genom det snåriga regelverket kan underlätta. Men det finns två huvudregler.

Ger du bort lösöre – som till exempel en bil, ett bord eller en tavla – så krävs inget gåvobrev. Det är dock vanligt att gåvogivaren eller gåvotagaren önskar att ett skriftligt gåvobrev upprättas för att det ska bli lättare att bevisa äganderätt.

För fast egendom, som exempelvis fastigheter, krävs ett gåvobrev som tydligt beskriver gåvan. För att gåvobrevet ska gälla måste det upprättas enligt de formkrav som finns

Gåva till barn

Vill du skänka något av stort värde som till exempel fastigheter till barn under 18 år krävs det en god man som har uppgiften att ta emot gåvan för barnets räkning. Du får själv föreslå en god man, en släkting eller vän exempelvis. Ansökan gör du hos din kommuns överförmyndare.

Gåva till make och maka

För gåvor inom äktenskapet gäller i princip samma regler som för gåvor generellt. Men om gåvan ska vara skyddad mot fordringsägare krävs gåvobrev och registrering av gåvan hos Skatteverket.

Ärva som sambor

Sambor ärver aldrig varandra, om ni inte skriver ett testamente. Annars står sambons barn först i ledet och sedan de övriga närmaste arvingarna som till exempel föräldrar och syskon. Det enda du som sambo har rätt till är hälften av värdet på den bostad och det bohag ni skaffat tillsammans, så kallad samboegendom. Har du eller din sambo barn är det därför viktigt att ni skriver testamente och eventuellt tecknar livförsäkring på varandra så att ni inte står på bar backe om något händer.

Ärva som gift

Är ni gifta och du och din make bara har gemensamma barn, ärver din andra hälft allt när någon av er dör. Om det inte är så att du inte skrivit ett testamente med andra önskemål. Har den som dör barn som inte är barn till den kvarlevande maken, så kallade särkullbarn, gäller andra regler. 

Särkullbarn

Barn i familjen, men som inte är era gemensamma barn, kallas inom juridiken för särkullbarn. De ärver så klart också. Men till skillnad från era gemensamma barn så har särkullbarnen rätt till sitt arv på en gång om deras biologiska förälder går bort, även om bonusföräldern fortfarande lever. Med testamente och livförsäkring kan ni försäkra er om att den som överlever den andra får råd att bo kvar i ert gemensamma hem. Ett testamente kan minska särkullbarnets omedelbara rätt till arv med hälften och en livförsäkring hjälpa en efterlevande make att exempelvis betala ut laglotten till särkullbarn och därmed kunna behålla bostaden.

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt är ett nytt, personligt alternativ till god man och förvaltare. Du kan själv välja vem eller vilka som ansvarar för dina personliga och ekonomiska intressen om du blir sjuk eller av annan anledning inte längre kan fatta egna beslut. Däremot gäller inte en Framtidsfullmakt beslut kring medicinsk vård eller tandvård.

Vi kan hjälpa dig att planera framtiden

Kanske vet du redan nu vad du behöver, kanske har du frågor eller så vet du inte var du ska börja. Våra jurister har lång erfarenhet av familjejuridik. Kontakta oss så hjälper de dig att reda ut vad du kan tänkas behöva för att trygga din och din familjs framtid.

Våra jurister förklarar

Barns rätt till arv

07:48
Monica Scott Liljecrantz, Jurist
När någon avlider finns bestämmelser och lagar för vem som ska ärva. Vår jurist Monica Scott Liljecrantz pratar om laglottsskydd och hur det kan påverka dig. Hon ger dig även några användbara tips.
Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden