Hoppa till innehållet
Tillbaka

Vad är notarius publicus?

Fråga

Jag undrar vad som menas med notarius publicus?

Svar

Titeln notarius publicus är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. Notarius publicus är personer som genom staten fått uppdrag att övervaka vissa frågor som gäller dokument, fullmakter och exempelvis intyganden. Notarius publicus har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter.

För att kunna bli notarius publicus ska man ha avlagt juristexamen. Likaså får man inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare enligt föräldrabalken. I Sverige är det Länsstyrelsen som utser notarius publicus och uppdragen är i regel tidsbegränsade och ofta på deltid. Länsstyrelsen anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som notarie publicus ska utföra sitt uppdrag. En person som är notarius publicus är däremot behörig att arbeta även utanför det angivna området.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden