Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare

    Rättshjälp

    Rättshjälp är en statlig ersättning som kan täcka delar av kostnaden för juridisk hjälp vid ett rättsligt ärende. Rättshjälpen kan bland annat täcka delar av arvodet till den anlitade juristen, kostnad för bevisning, kostnader kopplat till anlitande av tolk eller översättare, administration kring handlingar och dokument samt övriga utredningskostnader. Den myndighet som ansvarar för att pröva ansökningar heter Rättshjälpsmyndigheten. Har man redan tvist som pågår vid en domstol, är det i stället den domstol som prövar frågan om rättshjälp.

    Vem kan få rättshjälp?

    För att få rättshjälp får man inte ha ett ”ekonomiskt underlag” som överstiger 260 000 kr per år. Vid beräkning av underlaget tar man hänsyn till summan av inkomster, försörjningsbörda, förmögenhet och skulder. Om tvisten rör en fråga av ekonomisk art krävs det för att kunna få rättshjälp även att det ekonomiska värde som tvisten avser överstiger ett halvt basbelopp. Finns försäkring med rättsskydd, till exempel genom hemförsäkring, ska istället den utnyttjas.

    Beviljas du rättshjälp ska du löpande under ärendets gång betala en så kallad rättshjälpsavgift. Avgiften bestäms till en procentuell andel av den totala kostnaden för ditt juridiska ombud. Resterande kostnad, upp till ett visst maxbelopp, betalas av staten. I vissa mål – dock som huvudregel inte i vårdnadsmål – kan man bli skyldig att betala motpartens rättegångskostnader om man förlorar tvisten. Viktigt att veta är att rättshjälpen inte täcker dessa kostnader.

    Vi kan hjälpa till

    När du vänder dig till Familjens Jurist undersöker vi tillsammans om du har en försäkring som kan användas eller om du är berättigad till rättshjälp. Vi kan även hjälpa till med ansökan och kontakter med försäkringsbolag eller Rättshjälpsmyndigheten.

    Rättshjälp Underskrifter avtal
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden