Hoppa till innehållet

Rättshjälp

Rättshjälp är en statlig ersättning som kan täcka delar av kostnaden för juridisk hjälp vid ett rättsligt ärende. Den myndighet som ansvarar för att pröva ansökningar heter Rättshjälpsmyndigheten. Har man redan tvist som pågår vid en domstol, är det i stället den domstol som prövar frågan om rättshjälp.

Boka tid med jurist

  • Personlig rådgivning

  • Expertkunskap

  • Löpande timpris

Vi hjälper dig

När du vänder dig till oss undersöker vi tillsammans om du har en försäkring som kan användas eller om du är berättigad till rättshjälp. Vi kan även hjälpa till med ansökan och kontakter med försäkringsbolag eller Rättshjälpsmyndigheten.

Vad täcker rättshjälp?

Rättshjälpen kan bland annat täcka delar av arvodet till den anlitade juristen, kostnad för bevisning, kostnader kopplat till anlitande av tolk eller översättare, administration kring handlingar och dokument samt övriga utredningskostnader.

Vem kan få rättshjälp?

För att få rättshjälp får man inte ha ett ”ekonomiskt underlag” som överstiger 260 000 kr per år. Vid beräkning av underlaget tar man hänsyn till summan av inkomster, försörjningsbörda, förmögenhet och skulder. Om tvisten rör en fråga av ekonomisk art krävs det för att kunna få rättshjälp även att det ekonomiska värde som tvisten avser överstiger ett halvt basbelopp. Finns försäkring med rättsskydd, till exempel genom hemförsäkring, ska istället den utnyttjas.

Beviljas du rättshjälp ska du löpande under ärendets gång betala en så kallad rättshjälpsavgift. Avgiften bestäms till en procentuell andel av den totala kostnaden för ditt juridiska ombud. Resterande kostnad, upp till ett visst maxbelopp, betalas av staten. I vissa mål – dock som huvudregel inte i vårdnadsmål – kan man bli skyldig att betala motpartens rättegångskostnader om man förlorar tvisten. Viktigt att veta är att rättshjälpen inte täcker dessa kostnader.

Relaterade tjänster

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden