Sidförslag
  Kontor

   När räknas man som sambor?

   Fråga

   Hur lång tid ska man ha bott tillsammans för att räknas som sambor?

   Svar

   Det finns ingen exakt tidgsräns. I sambolagen står: ”Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.” Som du ser ska det vara stadigvarande. Det anses att det inte räcker med ett par veckor, men exakt hur länge, finns inte skrivet någonstans. I domstol tar man hänsyn till alla omständigheter, till exempel om paret är skrivna på samma adress. Det finns ett rättsfall som bestämde att ett par som bott ihop i 11 veckor var sambor.