Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare

    Skilsmässa eller separation

    Att skiljas eller flytta isär är sällan enkelt. Man skiljs från någon man älskat, eller fortfarande älskar. Mitt i allt finns också praktiska och ibland svåra juridiska frågor som behöver lösas kring bostad, ekonomi och kanske barn.

    Det kan handla om hur bodelningen ska göras, vad som händer med gemensamma eller enskilda skulder och hur ni ska göra med bostaden. Om ni har barn behöver ni också ta ställning till var barnen ska bo och eventuellt underhåll.

    Bra att veta för dig som ska skiljas eller separera

    En skilsmässa inleds formellt alltid med att någon av er lämnar in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. I vissa fall krävs betänketid i sex till tolv månader innan ni blir juridiskt och formellt skilda, till exempel om ni har barn under 16 år.

    Ett samboförhållande upphör när samborna gifter sig, flyttar isär eller någon av dem dör. Någon formell ansökan till myndighet behövs inte när du är sambo.

    Det är olika regler för bodelning som gäller beroende på om ni har varit gifta eller sambo.

    Det krävs att en bodelning är skriftlig för att vara giltig, och dokumentet används också när ni efter separationen vill ändra i ägarförhållanden kring till exempel er bostad.

    Enligt lagen får den som har störst behov av bostaden och har råd att behålla bostaden bo kvar. Finns det barn brukar den som bor med barnen få behålla hemmet. Den andra maken måste förstås kompenseras ekonomiskt om det är en fastighet eller en bostadsrätt.

    Om barnen bor lika mycket hos båda föräldrarna efter en skilsmässa, behöver ingen betala underhållsbidrag. Ni bestämmer tillsammans hur ni delar på kostnader för kläder, resor, fritidsaktiviteter och annat. Men om barnen bor mer hos den ena föräldern ska den andra föräldern betala underhållsbidrag. Ni kommer helst själva överens om hur stort bidraget ska vara och skriver ett avtal om det. Kan ni inte komma överens kan ni ta hjälp av våra jurister eller besöka Försäkringskassan webbplats för att beräkna bidragets storlek. Det är barnets behov som avgör hur stort bidraget ska vara.

    Vi kan hjälpa till

    Det är ofta lättare att reda ut frågorna vid en äktenskapsskillnad eller separation om man tar hjälp av en utomstående som vet vilka lagar och regler som gäller. Hos oss träffar du en jurist med stor kunskap och erfarenhet av familjejuridik.

    Med anledning av Coronaviruset

    Familjens Jurist följer noggrant händelseutvecklingen av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har vidtagit ett antal åtgärder inom vår verksamhet för att minska smittspridningen. Här kan du läsa mer om de åtgärder vi gjort inom vår organisation.

    Vi erbjuder alla våra kunder möjligheten att boka om sitt möte helt kostnadsfritt, antingen till en annan dag eller till ett telefonmöte.

    Hur behåller jag släktgården vid en eventuell skilsmässa?

    Fråga

    Tillsammans med mina syskon äger jag en släktgård i Norrland. Eftersom jag ska gifta mig så har mina syskon pratat med mig om att jag måste se till att juridiskt skydda släktgården så att den inte skulle delas upp vid en eventuell skilsmässa, hur går det till?

    Svar

    Genom att skriva ett äktenskapsförord kan du skydda släktgården mot delning vid en eventuell skilsmässa. I ett äktenskapsförord kan du och din blivande maka/make tala om vilken egendom som ska vara din eller dennes enskilda egendom och därför inte ingå i en eventuell bodelning. Både du och din partner måste vara överens om innehållet i äktenskapsförordet och dessutom finns det vissa formkrav för att det ska vara giltigt.  Äktenskapsförordet ska registreras hos Skatteverket. För att du ska vara säker på att vara skyddad bör ni skriva äktenskapsförordet innan ni gifter er.

    Vi har redan separerat, hur delar vi på lånen tills bodelningen är färdig?

    Fråga

    Jag och mitt ex är skilda sedan ett år tillbaka, men bodelningen är inte klar än. Jag bor kvar i huset med vår son. Min ex-man har flyttade till sin nyköpta bostadsrätt 6 månader innan skilsmässan. Bodelningen är nästan klar, jag håller på att skriva över hela huset på mitt namn och att ta över vårt gemensamma lån på huset. Från och med skilsmässan betalade jag hela lånet själv. Enligt honom var det rätt eftersom han betalade sitt eget lån för sin lägenhet som ansågs vara hans hyra medan hela lånet på huset skulle vara min ”hyra”. Min fråga är om han inte skulle ha betalat kostnaderna för halva lånet på huset tills bodelningen och övertagandet var klart?

    Svar

    Här finns inget givet svar. Det handlar mycket om att komma överens och att hitta en lösning som ni båda tycker är rättvis. Frågan visar på problemen som uppstår när man dröjer med att göra färdigt bodelningen. Så snart det är möjligt efter att man har ansökt om skilsmässa bör man göra en bodelning.

    För att undvika denna typen av problem kan det vara bra att ta kontakt med en jurist så fort ni har bestämt er för att separera.

    Vem har rätt till lägenheten vid en eventuell separation?

    Fråga

    Jag har två frågor gällande sambolagen. Ponera att min flickvän flyttar in i min bostadsrätt som jag äger sedan ett år och som är inköpt för eget boende. Om vi senare skulle få barn, vem har rätt till lägenheten vid en eventuell separation? Den andra frågan är helt enkelt om min sambo får del i ägandet automatiskt om hon tilldöms besittningsrätt av bostadsrätten eller om hon måste köpa den till fullt marknadsvärde av mig?

    Svar

    Vid en separation har en sambo rätt att begära bodelning. Det innebär i ert fall att din sambo har rätt till hälften av lägenheten om den är anskaffad för gemensam användning. Din lägenhet är, som du beskriver det, inte anskaffad för gemensam användning och kan aldrig bli föremål för bodelning enligt sambolagen. Att ni får gemensamma barn förändrar inte den saken. I vissa fall kan en sambo dock överta rätten till bostaden även om den inte ingår i bodelningen (detta gäller inte villa- eller radhusfastighet). Det går inte att avtala bort i ett samboavtal. För att överta bostaden i detta fall måste sambon visa att hon bäst behöver den men det ska också vara skäligt med hänsyn till övriga omständigheter. Om ni har gemensamma barn och de enbart ska bo hos henne är det en sak som talar för ett övertagande. Om ni inte har gemensamma barn krävs synnerliga skäl för att hon ska överta lägenheten. Hon måste dessutom själv begära att få överta lägenheten inom ett år från att samboförhållandet upphörde, eller inom tre månader om hon flyttat därifrån. Den som äger lägenheten ska ersättas med marknadsvärdet.

    Skilsmässa separation familj
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden