Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare

    Skilsmässa eller separation

    Att skiljas eller flytta isär är sällan enkelt. Man skiljs från någon man älskat, eller fortfarande älskar. Mitt i en skilsmässa eller separation finns också praktiska och ibland svåra juridiska frågor som behöver lösas kring bostad, ekonomi och kanske barn.

    När ni väljer att gå skilda vägar kan mycket handla om hur bodelningen ska göras, vad som händer med gemensamma eller enskilda skulder, och hur ni ska göra med bostaden. Om ni har barn behöver ni också ta ställning till om var barnen ska bo och eventuellt underhåll.

    Bra att veta för dig som ska skiljas eller separera

    • Det är olika regler för bodelning som gäller beroende på om ni har varit gifta eller sambo. Det krävs att en bodelning är skriftlig för att vara giltig, och dokumentet används också när ni efter skilsmässan eller separationen vill ändra i ägarförhållanden kring exempelvis er bostad.
    • Enligt lagen får den som har störst behov av bostaden, och har råd att behålla den, också bo kvar. Finns det barn med i bilden brukar den som bor med barnen få behålla hemmet. Men den andra partnern måste då kompenseras ekonomiskt om det är en fastighet eller en bostadsrätt.
    • Ett samboförhållande upphör när samborna gifter sig, flyttar isär eller någon dör. Någon formell ansökan till myndighet behövs inte när du är sambo.

    Bodelning med coachande samtal

    En bodelning är ofta känslomässigt utmanande. För oss är det viktigt att sätta familjens välmående i fokus och förebygga konflikter, speciellt om det finns barn med i bilden. Vi vägleder er genom skilsmässan eller separationen genom att kombinera juridik och coachande samtal med terapeut. Vi hjälper er att bryta upp och inte bryta ner, så att det blir enklare för er att separera på ett hållbart sätt.

    Läs mer om bodelning med coachande samtal

    Skilsmässa eller separation med barn

    Om barnen bor lika mycket hos båda föräldrarna efter en separation eller skilsmässa, behöver som huvudregel ingen betala underhållsbidrag. Ni bestämmer tillsammans hur ni delar på kostnader för kläder, resor, fritidsaktiviteter och annat. Men om barnen bor mer hos den ena föräldern ska den andra föräldern betala underhållsbidrag efter en separation eller skilsmässa. Ni kommer själva överens om bidragets omfattning och skriver ett avtal utifrån det. Om ni inte kan enas kan ni ta hjälp av våra jurister eller besöka Försäkringskassans webbplats för att beräkna bidragets storlek. Det är barnets behov som avgör hur stort bidraget ska vara.

    Appen Varannan Vecka är ett verktyg som hjälper till med planering och kommunikation kring barnen. Den kan föräldrarna, eller andra viktiga vuxna i barnens närhet, använda för att samarbeta efter separationen.

    10 tips att tänka på när man valt att separera

    1. Prata igenom hur ni vill ha det i lugn och ro. Tänk på att båda kanske inte kommit lika långt i bearbetningen av separationen.
    2. Se över möjligheterna till alternativt boende fram till bodelning eller försäljning av gemensam bostad.
    3. Värdera bostaden om någon av er ska ta över den.
    4. Kontakta banken i tidigt skede för att se över möjligheterna att ta över den gemensamma bostaden (om någon av samborna önskar det).
    5. Begär bodelning om ni har bostad och bohag som ska fördelas mellan er. Bodelning ska begäras inom ett år efter separationen.
    6. Skriv bodelningsavtal om fördelningen av bostad och bohag, antingen själva eller med en jurist.
    7. Var inställd på att det kan ta tid innan allt är färdigt.
    8. Om ni har barn, kom överens om var/hur barnen ska bo. Vårdnaden är som huvudregel delad mellan er oavsett var barnen bor.
    9. Om ni inte kommer överens kring barnen, kontakta familjerätten på er hemort för samarbetssamtal och skriv avtal om ni kommer överens.
    10. Se över era juridiska handlingar och försäkringar efter separationen. Finns det några handlingar som behöver ändras nu när ni ska separera, såsom exempelvis testamente eller försäkringar med förmånstagare?

    Vi hjälper er om ni ska skiljas eller separera

    Det är ofta lättare att reda ut frågorna vid en äktenskapsskillnad eller separation om man tar hjälp av en utomstående som vet vilka lagar och regler som gäller. Hos oss träffar du en jurist med stor kunskap och erfarenhet av familjejuridik.

    Skilsmässa separation familj
    Se vår film om

    Att skilja sig

    Se vår film om

    Bodelning

    Se vår film om

    Bodelningsförrättare

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden