Hoppa till innehållet

Skiljas eller separera

Att skiljas eller flytta isär är sällan enkelt. Man skiljs från någon man älskat, eller fortfarande älskar. Mitt i en skilsmässa eller separation finns också praktiska och ibland svåra juridiska frågor som behöver lösas kring bostad, ekonomi och barn. Vi erbjuder Sveriges första heltäckande kunskaps- och samarbetstjänst för separerade föräldrar.

Att skiljas på ett hållbart sätt

På Familjens Jurist har vi lång erfarenhet av skilsmässor och separationer. Vi vill bidra till att par som separerar eller skiljer sig gör det utan onödiga konflikter, särskilt om det finns barn med i bilden.  Därför uppmuntrar vi till lösningar som leder till att föräldrar enas utanför domstolen och bistår med verktyg och metoder som gör detta möjligt. Genom att hjälpa föräldrar och barn i svåra situationer vill vi vara en positiv kraft som värnar om barnets rättigheter i samband med skilsmässa. Vi tror att det lämnar ett bestående avtryck på både familj och samhälle.

Att tänka på vid en separation

  1. Prata igenom hur ni vill ha det i lugn och ro. Tänk på att båda kanske inte kommit lika långt i bearbetningen av separationen.
  2. Försök att fokusera på att hitta en bra väg ut ur förhållandet och var kompromissvillig då en tvist kostar mycket både ekonomiskt och mentalt.
  3. Sträva efter att komma till en lösning som avslutar alla ekonomiska frågor fram till avtalsdagen så att ingenting ligger kvar och hindrar er från att gå vidare.
  4. Våga ta hjälp av en jurist om ni fastnar i diskussionerna eller behöver hjälp med att räkna eller formulera avtalet.
  5. Om ni har barn, sätt alltid barnets bästa först.
  6. Skriv bodelningsavtal om fördelningen av bostad och bohag, antingen själva eller med en jurist.
  7. Se över era juridiska handlingar och försäkringar efter separationen.
  8. Var inställd på att det kan ta tid innan allt är färdigt.

Med barnets bästa i fokus

Finns det barn med i bilden vid separationen är det viktigast att alltid se till barnets bästa. Därför är det bra att försöka skilja mellan er parrelation och ert föräldraskap. Den första ska avslutas och den andra utvecklas. Vi på Familjens Jurist uppmuntrar till lösningar som leder till att ni som föräldrar försöker enas utanför domstolen och bistår med verktyg och metoder som gör detta möjligt. Allt för att göra det så bra för barnen som möjligt.

Läs mer om att separera med barn

Vad händer med husdjur vid en separation?

Husdjur blir en allt viktigare del av familjen, och när en relation tar slut uppstår det ofta starka känslor kring var hunden eller katten ska bo. Nära 100 000 svenskar har hamnat i konflikt om sina husdjur vid en separation och många har dålig koll på vad som faktiskt gäller juridiskt – det visar en ny undersökning från Familjens Jurist.

Familjens Jurist gästade P4 Extra och redde ut hur lagen ser på husdjur, vad som gäller vid en skilsmässa respektive separation och hur man kan förebygga konfliker kring våra små vänner. Lyssna från tidpunkt: 1:40:48.

Till Sverige Radio P4 Extra

Fördjupa dig

Bodelning - ett privat avtal mellan er

En bodelning innebär att du och din partner delar upp egendom mellan er. Enligt lagen ska bodelningen ske i skriftlig form och därmed ska ett bodelningsavtal upprättas. Bodelningsavtalet behöver inte registreras eller godkännas. I de fall en andel i en bostad överlåts i bodelningen kan dock överlåtelsen behöva registreras hos lantmäteriet eller bostadsrättsföreningen. Avtalet behöver inte registreras någonstans eller godkännas av en domstol, däremot måste det vara skriftligt. 

Bodelningsavtalet utgår från vad ni äger och vilka skulder ni har. Reglerna ser olika ut beroende på vilken situation som du befinner dig i och om ni är överens eller inte.

Bodelning som gifta

Om ni ska skiljas ska ni också göra en bodelning. Denna kan genomföras i samband med att ni ansöker om äktenskapsskillnad, dvs även om ni har ”betänketid. Det finns lagregler om vad som ska ingå i en bodelning och hur makars egendom ska fördelas mellan dem. Eftersom de reglerna inte är tvingande så kan ni (om ni vill) själva bestämma hur ni vill fördela egendomen mellan er.  Om ni är överens om hur egendomen ska delas mellan er efter en skilsmässa så kan ni själva upprätta ett bodelningsavtal där detta framgår. Avtalet ska skrivas under av er båda. 

Om avtalet omfattar fastighetsinnehav är det särskilt viktigt att avtalet är tydligt formulerat på sätt som accepteras av lantmäteriet, ta hjälp om ni är osäkra. Det kan kännas komplicerat att räkna ut hur en bodelning blir ”rättvis” och även i de situationerna kan det vara bra att ta hjälp så att ingen i efterhand känner sig lurad på grund av okunskap eller räknefel.

Bodelning som sambo

När sambor flyttar isär så ska det göras en bodelning om någon av er begär det. Detta gäller under förutsättning att ni inte har avtalat bort sambolagens regler genom ett samboavtal. En begäran om bodelning ska göras senast ett år efter det att ert samboförhållande upphörde. Det som ska delas mellan er är det som utgör samboegendom. Samboegendom är enbart bostad och bohag som har köpts för ert gemensamma bruk. Fritidshus, bilar, bankkonton och annan egendom som ni var och en köpt och som inte är er bostad eller ingår i ert gemensamma bohag ska alltså inte ingå i bodelningen. I samboegendom ingår inte heller egendom som en sambo har fått genom t.ex. gåva eller testamente med villkoret att den ska vara sambons enskilda. Det ska upprättas en bodelningshandling som ska skrivas under av er båda.

Vi hjälper till med

Våra jurister förklarar

Bodelningsförrättare

07:11

Sanne Andersson, Jurist

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden