Hoppa till innehållet

Skiljas eller separera

Att skiljas eller flytta isär är sällan enkelt. Man skiljs från någon man älskat, eller fortfarande älskar. Mitt i en skilsmässa eller separation finns också praktiska och ibland svåra juridiska frågor som behöver lösas kring bostad, ekonomi och kanske barn.

Att skiljas på ett hållbart sätt

På Familjens Jurist har vi lång erfarenhet av skilsmässor och separationer. Vi vill bidra till att par som separerar eller skiljer sig gör det utan onödiga konflikter, särskilt om det finns barn med i bilden.  Därför uppmuntrar vi till lösningar som leder till att föräldrar enas utanför domstolen och bistår med verktyg och metoder som gör detta möjligt. Genom att hjälpa föräldrar och barn i svåra situationer vill vi vara en positiv kraft som värnar om barnets rättigheter i samband med skilsmässa. Vi tror att det lämnar ett bestående avtryck på både familj och samhälle.

Att tänka på vid en separation

  1. Prata igenom hur ni vill ha det i lugn och ro. Tänk på att båda kanske inte kommit lika långt i bearbetningen av separationen.
  2. Försök att fokusera på att hitta en bra väg ut ur förhållandet och var kompromissvillig då en tvist kostar mycket både ekonomiskt och mentalt.
  3. Sträva efter att komma till en lösning som avslutar alla ekonomiska frågor fram till avtalsdagen så att ingenting ligger kvar och hindrar er från att gå vidare.
  4. Våga ta hjälp av en jurist om ni fastnar i diskussionerna eller behöver hjälp med att räkna eller formulera avtalet.
  5. Om ni har barn, sätt alltid barnets bästa först. Kom överens om var/hur barnen ska bo utifrån vad som blir bäst för barnet. Vårdnaden är som huvudregel delad mellan er oavsett var barnen bor.
  6. Om ni inte kommer överens kring barnen, kontakta familjerätten på er hemort för samarbetssamtal och skriv avtal om ni kommer överens.
  7. Skriv bodelningsavtal om fördelningen av bostad och bohag, antingen själva eller med en jurist.
  8. Se över era juridiska handlingar och försäkringar efter separationen.
  9. Var inställd på att det kan ta tid innan allt är färdigt.

Med barnets bästa i fokus

Finns det barn med i bilden vid skilsmässan eller separationen är det viktigast att alltid se till barnets bästa. Skilj mellan er parrelation och ert föräldraskap. Den första ska avslutas och den andra utvecklas. Rådfråga en jurist om du har frågor gällande vårdnad, boende eller umgänge, innan du skickar in en stämningsansökan på egen hand. Det är viktigt att innan man vänder sig till domstol göra en analys av om barnet är utsatt för några risker samt även analysera hur barnet påverkas av en önskad förändring.

Bodelning inklusive coachande samtal

En bodelning är ofta känslomässigt utmanande.  Även om ni är överens vet vi att det kan dyka upp känslor längs med vägen som man inte är beredd på. Vi vägleder er genom skilsmässan eller separationen och erbjuder er att kombinera juridik och coachande samtal med en terapeut från Mind Sverige. Vi hjälper er att bryta upp och inte bryta ner, så att det blir enklare för er att separera på ett hållbart sätt.

Läs mer om bodelning inklusive coachande samtal

Fördjupa dig

Bodelning - ett privat avtal mellan er

En bodelning innebär att du och din partner delar upp egendom mellan er. Enligt lagen ska bodelningen ske i skriftlig form och därmed ska ett bodelningsavtal upprättas. Bodelningsavtalet behöver inte registreras eller godkännas. I de fall en andel i en bostad överlåts i bodelningen kan dock överlåtelsen behöva registreras hos lantmäteriet eller bostadsrättsföreningen. Avtalet behöver inte registreras någonstans eller godkännas av en domstol, däremot måste det vara skriftligt. 

Bodelningsavtalet utgår från vad ni äger och vilka skulder ni har. Reglerna ser olika ut beroende på vilken situation som du befinner dig i och om ni är överens eller inte.

Bodelning som gifta

Om ni ska skiljas ska ni också göra en bodelning. Denna kan genomföras i samband med att ni ansöker om äktenskapsskillnad, dvs även om ni har ”betänketid. Det finns lagregler om vad som ska ingå i en bodelning och hur makars egendom ska fördelas mellan dem. Eftersom de reglerna inte är tvingande så kan ni (om ni vill) själva bestämma hur ni vill fördela egendomen mellan er.  Om ni är överens om hur egendomen ska delas mellan er efter en skilsmässa så kan ni själva upprätta ett bodelningsavtal där detta framgår. Avtalet ska skrivas under av er båda. 

Om avtalet omfattar fastighetsinnehav är det särskilt viktigt att avtalet är tydligt formulerat på sätt som accepteras av lantmäteriet, ta hjälp om ni är osäkra. Det kan kännas komplicerat att räkna ut hur en bodelning blir ”rättvis” och även i de situationerna kan det vara bra att ta hjälp så att ingen i efterhand känner sig lurad på grund av okunskap eller räknefel.

Bodelning som sambo

När sambor flyttar isär så ska det göras en bodelning om någon av er begär det. Detta gäller under förutsättning att ni inte har avtalat bort sambolagens regler genom ett samboavtal. En begäran om bodelning ska göras senast ett år efter det att ert samboförhållande upphörde. Det som ska delas mellan er är det som utgör samboegendom. Samboegendom är enbart bostad och bohag som har köpts för ert gemensamma bruk. Fritidshus, bilar, bankkonton och annan egendom som ni var och en köpt och som inte är er bostad eller ingår i ert gemensamma bohag ska alltså inte ingå i bodelningen. I samboegendom ingår inte heller egendom som en sambo har fått genom t.ex. gåva eller testamente med villkoret att den ska vara sambons enskilda. Det ska upprättas en bodelningshandling som ska skrivas under av er båda.

Vi hjälper till med

Våra jurister förklarar

Se vår film om

Att skilja sig med Josefine Johansson

Se vår film om

Bodelning med Lavinia Dimoftache

Se vår film om

Bodelningsförrättare med Sanne Andersson

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden