Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare

    Skilsmässa eller separation

    Att skiljas eller flytta isär är sällan enkelt. Man skiljs från någon man älskat, eller fortfarande älskar. Mitt i en skilsmässa eller separation finns också praktiska och ibland svåra juridiska frågor som behöver lösas kring bostad, ekonomi och kanske barn.

    När ni väljer att gå skilda vägar kan mycket handla om hur bodelningen ska göras, vad som händer med gemensamma eller enskilda skulder och hur ni ska göra med bostaden. Om ni har barn behöver ni också ta ställning till om var barnen ska bo, och eventuellt underhåll.

    Bra att veta för dig som ska skiljas eller separera

    Ett samboförhållande upphör när samborna gifter sig, flyttar isär eller någon av dem dör. Någon formell ansökan till myndighet behövs inte när du är sambo.

    Det är olika regler för bodelning som gäller beroende på om ni har varit gifta eller sambo. Det krävs att en bodelning är skriftlig för att vara giltig, och dokumentet används också när ni efter skilsmässan eller separationen vill ändra i ägarförhållanden kring exempelvis er bostad.

    Enligt lagen får den som har störst behov av bostaden, och har råd att behålla den, också bo kvar. Finns det barn med i bilden brukar den som bor med barnen få behålla hemmet. Men den andra maken måste då kompenseras ekonomiskt om det är en fastighet eller en bostadsrätt.

    Om barnen bor lika mycket hos båda föräldrarna efter en separation eller skilsmässa, behöver som huvudregel ingen betala underhållsbidrag. Ni bestämmer tillsammans hur ni delar på kostnader för kläder, resor, fritidsaktiviteter och annat. Men om barnen bor mer hos den ena föräldern ska den andra föräldern betala underhållsbidrag efter en separation eller skilsmässa. Ni kommer själva överens om bidragets omfattning och skriver ett avtal utifrån det. Om ni inte kan enas kan ni ta hjälp av våra jurister eller besöka Försäkringskassans webbplats för att beräkna bidragets storlek. Det är barnets behov som avgör hur stort bidraget ska vara.

    10 tips att tänka på när man valt att bryta upp från ett förhållande

    1. Prata igenom hur ni vill ha det i lugn och ro. Tänk på att båda kanske inte kommit lika långt i bearbetningen av separationen.
    2. Se över möjligheterna till alternativt boende fram till bodelning eller försäljning av gemensam bostad.
    3. Värdera bostaden om någon av er ska ta över den.
    4. Kontakta banken i tidigt skede för att se över möjligheterna att ta över den gemensamma bostaden (om någon av samborna önskar det).
    5. Begär bodelning om ni har bostad och bohag som ska fördelas mellan er. Bodelning ska begäras inom ett år efter separationen.
    6. Kontakta en jurist även om ni är överens och skriv bodelningsavtal när ni är överens om fördelningen av bostad och bohag.
    7. Var inställd på att det kan ta tid innan allt är färdigt.
    8. Om ni har barn, kom överens om var/hur barnen ska bo. Vårdnaden är som huvudregel delad mellan er oavsett var barnen bor.
    9. Om ni inte kommer överens kring barnen, kontakta familjerätten på er hemort för samarbetssamtal och skriv avtal om ni kommer överens.
    10. Se över era juridiska handlingar och försäkringar efter separationen. Finns det några handlingar som behöver ändras nu när ni ska separera, såsom exempelvis testamente eller försäkringar med förmånstagare?

    Vi kan hjälpa till

    Det är ofta lättare att reda ut frågorna vid en äktenskapsskillnad eller separation om man tar hjälp av en utomstående som vet vilka lagar och regler som gäller. Hos oss träffar du en jurist med stor kunskap och erfarenhet av familjejuridik.

    Med anledning av Coronaviruset

    Vi erbjuder alla våra kunder möjligheten att välja mellan möte på kontor, video- eller telefonmöte. Här kan du läsa mer om de åtgärder vi gjort inom vår organisation.

    Vad är skillnaden mellan en separation och en skilsmässa?

    Fråga

    Vilka skillnader är det mellan separation och skilsmässa? Finns det någon skillnad?

    Svar

    När två sambor går skilda vägar brukar det kallas för separation och när två personer som är gifta med varandra vill skiljas sker det efter en dom om äktenskapsskillnad i tingsrätten och detta kallas då för då en skilsmässa.

    Hur behåller jag släktgården vid en eventuell skilsmässa?

    Fråga

    Tillsammans med mina syskon äger jag en släktgård i Norrland. Eftersom jag ska gifta mig så har mina syskon pratat med mig om att jag måste se till att juridiskt skydda släktgården så att den inte skulle delas upp vid en eventuell skilsmässa, hur går det till?

    Svar

    Genom att skriva ett äktenskapsförord kan du skydda släktgården mot delning vid en eventuell skilsmässa. I ett äktenskapsförord kan du och din blivande maka/make tala om vilken egendom som ska vara din eller dennes enskilda egendom och därför inte ingå i en eventuell bodelning. Både du och din partner måste vara överens om innehållet i äktenskapsförordet och dessutom finns det vissa formkrav för att det ska vara giltigt.  Äktenskapsförordet ska registreras hos Skatteverket. För att du ska vara säker på att vara skyddad bör ni skriva äktenskapsförordet innan ni gifter er.

    Vi har redan separerat, hur delar vi på lånen tills bodelningen är färdig?

    Fråga

    Jag och mitt ex är skilda sedan ett år tillbaka, men bodelningen är inte klar än. Jag bor kvar i huset med vår son. Min ex-man har flyttade till sin nyköpta bostadsrätt 6 månader innan skilsmässan. Bodelningen är nästan klar, jag håller på att skriva över hela huset på mitt namn och att ta över vårt gemensamma lån på huset. Från och med skilsmässan betalade jag hela lånet själv. Enligt honom var det rätt eftersom han betalade sitt eget lån för sin lägenhet som ansågs vara hans hyra medan hela lånet på huset skulle vara min ”hyra”. Min fråga är om han inte skulle ha betalat kostnaderna för halva lånet på huset tills bodelningen och övertagandet var klart?

    Svar

    Här finns inget givet svar. Det handlar mycket om att komma överens och att hitta en lösning som ni båda tycker är rättvis. Frågan visar på problemen som uppstår när man dröjer med att göra färdigt bodelningen. Så snart det är möjligt efter att man har ansökt om skilsmässa bör man göra en bodelning.

    För att undvika denna typen av problem kan det vara bra att ta kontakt med en jurist så fort ni har bestämt er för att separera.

    Hur fördelas exempelvis eventuella besparingar och värdepappaer vid en separation?

    Fråga

    Jag ska separera och undrar vad som gäller gemensamma värdepappaer och besparingar?

    Svar

    När två sambor separerar så behåller var och en sina konton med besparingar och värdepapper. Det är därför inte lämpligt att man gemensamt sparar på ett konto som står i den ena sambons namn.

    Vem har rätt till lägenheten vid en eventuell separation?

    Fråga

    Jag har två frågor gällande sambolagen. Ponera att min flickvän flyttar in i min bostadsrätt som jag äger sedan ett år och som är inköpt för eget boende. Om vi senare skulle få barn, vem har rätt till lägenheten vid en eventuell separation? Den andra frågan är helt enkelt om min sambo får del i ägandet automatiskt om hon tilldöms besittningsrätt av bostadsrätten eller om hon måste köpa den till fullt marknadsvärde av mig?

    Svar

    Vid en separation har en sambo rätt att begära bodelning. Det innebär i ert fall att din sambo har rätt till hälften av lägenheten om den är anskaffad för gemensam användning. Din lägenhet är, som du beskriver det, inte anskaffad för gemensam användning och kan aldrig bli föremål för bodelning enligt sambolagen. Att ni får gemensamma barn förändrar inte den saken. I vissa fall kan en sambo dock överta rätten till bostaden även om den inte ingår i bodelningen (detta gäller inte villa- eller radhusfastighet). Det går inte att avtala bort i ett samboavtal. För att överta bostaden i detta fall måste sambon visa att hon bäst behöver den men det ska också vara skäligt med hänsyn till övriga omständigheter. Om ni har gemensamma barn och de enbart ska bo hos henne är det en sak som talar för ett övertagande. Om ni inte har gemensamma barn krävs synnerliga skäl för att hon ska överta lägenheten. Hon måste dessutom själv begära att få överta lägenheten inom ett år från att samboförhållandet upphörde, eller inom tre månader om hon flyttat därifrån. Den som äger lägenheten ska ersättas med marknadsvärdet.

    Skilsmässa separation familj
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden