Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare

    Skilsmässa eller separation

    Att skiljas eller flytta isär är sällan enkelt. Man skiljs från någon man älskat, eller fortfarande älskar. Mitt i en skilsmässa eller separation finns också praktiska och ibland svåra juridiska frågor som behöver lösas kring bostad, ekonomi och kanske barn.

    När ni väljer att gå skilda vägar kan mycket handla om hur bodelningen ska göras, vad som händer med gemensamma eller enskilda skulder och hur ni ska göra med bostaden. Om ni har barn behöver ni också ta ställning till om var barnen ska bo, och eventuellt underhåll.

    Bra att veta för dig som ska skiljas eller separera

    Ett samboförhållande upphör när samborna gifter sig, flyttar isär eller någon av dem dör. Någon formell ansökan till myndighet behövs inte när du är sambo.

    Det är olika regler för bodelning som gäller beroende på om ni har varit gifta eller sambo. Det krävs att en bodelning är skriftlig för att vara giltig, och dokumentet används också när ni efter skilsmässan eller separationen vill ändra i ägarförhållanden kring exempelvis er bostad.

    Enligt lagen får den som har störst behov av bostaden, och har råd att behålla den, också bo kvar. Finns det barn med i bilden brukar den som bor med barnen få behålla hemmet. Men den andra maken måste då kompenseras ekonomiskt om det är en fastighet eller en bostadsrätt.

    Om barnen bor lika mycket hos båda föräldrarna efter en separation eller skilsmässa, behöver som huvudregel ingen betala underhållsbidrag. Ni bestämmer tillsammans hur ni delar på kostnader för kläder, resor, fritidsaktiviteter och annat. Men om barnen bor mer hos den ena föräldern ska den andra föräldern betala underhållsbidrag efter en separation eller skilsmässa. Ni kommer själva överens om bidragets omfattning och skriver ett avtal utifrån det. Om ni inte kan enas kan ni ta hjälp av våra jurister eller besöka Försäkringskassans webbplats för att beräkna bidragets storlek. Det är barnets behov som avgör hur stort bidraget ska vara.

    10 tips att tänka på när man valt att bryta upp från ett förhållande

    1. Prata igenom hur ni vill ha det i lugn och ro. Tänk på att båda kanske inte kommit lika långt i bearbetningen av separationen.
    2. Se över möjligheterna till alternativt boende fram till bodelning eller försäljning av gemensam bostad.
    3. Värdera bostaden om någon av er ska ta över den.
    4. Kontakta banken i tidigt skede för att se över möjligheterna att ta över den gemensamma bostaden (om någon av samborna önskar det).
    5. Begär bodelning om ni har bostad och bohag som ska fördelas mellan er. Bodelning ska begäras inom ett år efter separationen.
    6. Kontakta en jurist även om ni är överens och skriv bodelningsavtal när ni är överens om fördelningen av bostad och bohag.
    7. Var inställd på att det kan ta tid innan allt är färdigt.
    8. Om ni har barn, kom överens om var/hur barnen ska bo. Vårdnaden är som huvudregel delad mellan er oavsett var barnen bor.
    9. Om ni inte kommer överens kring barnen, kontakta familjerätten på er hemort för samarbetssamtal och skriv avtal om ni kommer överens.
    10. Se över era juridiska handlingar och försäkringar efter separationen. Finns det några handlingar som behöver ändras nu när ni ska separera, såsom exempelvis testamente eller försäkringar med förmånstagare?

    Vi kan hjälpa till

    Det är ofta lättare att reda ut frågorna vid en äktenskapsskillnad eller separation om man tar hjälp av en utomstående som vet vilka lagar och regler som gäller. Hos oss träffar du en jurist med stor kunskap och erfarenhet av familjejuridik.

    Skilsmässa separation familj
    Se vår film om

    Att skilja sig

    Se vår film om

    Bodelning

    Se vår film om

    Bodelningsförrättare

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden