Hoppa till innehållet
Tillbaka

Har jag rätt till 50% av min frus aktiebolag vid en skillsmässa?

Fråga

Jag och min fru har varit gifta i 12 år och har under åren fått tre barn tillsammans. Jag är hemmaman och har under barnens uppväxt tagit ansvar för dem och för hemmet. Några år efter att vi gifte sig startade min fru ett aktiebolag som efter flera års hårt arbete äntligen börjar ge utdelning. Min fru äger även huset där familjen bor och hon har ensam gått in med hela kontantinsatsen och betalat av på huslånen. Vi har nu beslutat oss för att separera. När Min fru startade aktiebolaget var vi helt överens om att aktiebolaget skulle vara hennes eget eftersom hon investerade mycket tid och pengar i det. Vi skrev dock aldrig några juridiska handlingar om det. När vi nu ska separera tycker jag inte längre att det känns rättvist att hon ska få behålla värdet av hela aktiebolaget själv. Jag tycker att jag borde ha rätt till någon form av kompensation eftersom jag har varit hemma själv med barnen när hon satsat på aktiebolaget. Min fru anser att aktiebolaget är hennes och att hon inte heller ska behöva dela med sig av huset eftersom det är hon som äger det. Vad gäller?

Svar

När makar separerar ska en bodelning göras. I en bodelning tar man som huvudregel upp alla tillgångar och skulder som båda makarna har och fördelar dem lika mellan dem. Om någon av makarna har enskild egendom ska denna inte tas med i bodelningen. Enskild egendom kan vara gåva eller arv, om det finns inskrivet i gåvobrev eller testamente, eller det makarna genom ett äktenskapsförord har bestämt ska vara enskild egendom. Eftersom aktiebolaget inte är enskild egendom ska värdet av det räknas med i bodelningen. Detsamma gäller huset. Det spelar ingen roll att din fru står som ensam ägare till aktiebolaget och huset. Eftersom ni inte har skrivit några juridiska handlingar mellan sig ska huset och aktiebolaget ingå i bodelningen.

Om ni hade skrivit ett äktenskapsförord (ett avtal mellan makar) hade ni kunnat skriva in att aktiebolaget och huset skulle vara din frus enskilda egendom. Hon hade då inte behövt dela med sig av det i bodelningen. Ett äktenskapsförord kan upprättas både innan och under ett äktenskap och kräver att båda makarna är överens om innehållet.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden