Sidförslag
  Kontor

   Ärvs enskild egendom av svärsonen eller barnbarnen?

   Fråga

   Vår nu avlidna dotter fick 1999 vår fjällstuga på villkoret att den skulle vara hennes enskilda egendom. Vi trodde att fjällstugan vid vår dotters död automatiskt skulle tillfalla våra barnbarn. Vår svärson menar dock att det är han som ärver eftersom vår dotter och han endast har gemensamma barn! Vore tacksamma för besked om vem av oss som har rätt.

   Svar

   Det är tyvärr vanligt att föräldrar, som skänker sina barn egendom på villkor om enskild egendom, felaktigt lever i tron om att egendomen automatiskt kommer tillfalla barnbarnen. Det är alltså er svärson som har rätt och enligt lag kommer ärva stugan, om det inte är så att er dotter har testamenterat stugan till barnen.