Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare

    Äktenskapsförord

    Som gift delar man allt – livet, bekymmer, saker och pengar. Men vad gör man om det kanske finns ett fritidshus som ska stanna i den enes släkt vad som än händer? Eller om någon av er har byggt upp ett eget företag som ni inte vill dela med er av vid en eventuell separation? Då kan det vara bra att ta hjälp av en jurist för att skriva ett äktenskapsförord.

    Allt mitt behöver inte vara ditt

    Om man inte har ett äktenskapsförord så delas värdet av all egendom lika vid en skilsmässa eller om någon av er avlider. Detta oavsett vem som köpt egendomen eller sparat ihop pengarna, om egendomen är så kallat giftorättsgods. För att undgå bodelningsreglerna behöver ni skriva ett äktenskapsförord där ni bestämmer vad som ska vara enskild egendom.

    Äktenskapsförordet kan också under vissa förutsättningar skrivas omvänt för att göra enskild egendom till giftorättsgods. Enskild egendom kan nämligen vara saker som en av er fått av någon genom testamente eller gåva där det angivits att det ärvda eller skänkta är just enskild egendom.

    Kom ihåg att registrera äktenskapsförordet

    För att äktenskapsförordet ska bli juridiskt giltigt behöver det undertecknas av båda makarna och registreras hos Skatteverket. Vill ni ändra äktenskapsförordet måste ni skriva ett nytt äktenskapsförord och registrera även detta.

    Vi hjälper er med äktenskapsförordet 

    Genom att anlita en erfaren jurist kan äktenskapsförordet utformas på bästa sätt för just er situation. Vi tar alltid hänsyn till närliggande frågor rörande exempelvis skatter, hantering av förekommande fastigheter och lån, samt testamente och arv.
    Familjens Jurist hjälper er med ett avtal anpassat efter just era tillgångar och behov. Att upprätta ett Äktenskapsförord tillsammans med en jurist kostar 3 999 kr*. Om du vill göra det själv med vägledning i vår onlinetjänst kostar det 899 kr*.

    Här kan ni se Familjens Jurists prislista för övriga tjänster.

    Med anledning av Coronaviruset

    Vi erbjuder alla våra kunder möjligheten att välja mellan möte på kontor, video- eller telefonmöte. Här kan du läsa mer om de åtgärder vi gjort inom vår organisation.

    * Fasta priser gäller på de kontor som ägs av Familjens Jurist i Sverige AB. Vi rekommenderar de kontor som tillhör vår franchiseverksamhet att hålla samma priser.

    Behöver vi skriva ett äktenskapsförord?

    Fråga

    Jag och min sambo funderar på att gifta oss. En fundering jag har är att jag kommer att ärva ett sommarställe när min far går bort. Jag vill inte att min sambo ska kunna få det om det skulle bli en skilsmässa utan det ska gå i arv till våra gemensamma framtida barn. Måste vi skriva ett äktenskapsförord då?

    Svar

    Det finns olika vägar att lösa ditt problem på: din far har möjlighet att i ett eget testamente bestämma att sommarstället (eller allt du ärver) ska vara din enskilda egendom. Du och din blivande man kan själv bestämma detta i ett äktenskapsförord antingen innan ni gifter er eller när som helst under äktenskapet. Det som är enskild egendom ska inte delas lika vid en eventuell skilsmässa eller i en bodelning på grund av dödsfall. Men det innebär INTE att era framtida barn kommer att ärva sommarstället, det måste du själv skriva testamente om i så fall. För när ni har gift er, så ärver ni varandra om ni inte har barn från tidigare förhållanden.

    Kan vi skriva ett äktenskapsförord på egen hand?

    Fråga

    Vi har beslutat oss för att vi vill upprätta ett äktenskapsförord och undrar om vi kan skriva ett på egen hand? 

    Svar

    Ni kan skriva äktenskapsförordet själva men det är viktigt att allt blir rätt formulerat. Tar du hjälp av en jurist kan juristen säkerställa så att allt blir så som ni vill ha det. Äktenskapsförordet måste skickas till Skatteverket för registrering men Skatteverket gör ingen kontroll av innehållet.

    Vilka fördelar finns det med att anlita en jurist?

    Fråga

    Vi ska skriva ett äktenskapsförord och undrar vilka fördelar det finns med att anlita en jurist.

    Svar

    Om man anlitar en jurist så blir allt korrekt formulerat och resultatet och effekterna av äktenskapsförordet blir så som ni har tänkt er. Det kan bli dramatiska följder om äktenskapsförordet är felaktigt formulerat.

    Juristen kan även se till att äktenskapsförordet blir registrerat av Skatteverket, vilket är ett krav för att det ska vara gällande.

    Hur detaljerat behöver ett äktenskapsförord vara?

    Fråga

    Jag ska gifta mig och jag har två barn och min sambo fyra barn. Jag har ingen förmögenhet men har en del smycken och tavlor, som jag vill att mina barn ska ärva efter mig. Måste jag skriva ett äktenskapsförord då och i så fall hur detaljerat behöver det vara?

    Svar

    I ett äktenskapsförord kan du specificera den egendom som du anger i din fråga som enskild egendom. Samt eventuell annan egensom som  du eller din blivande make har, eller kommer att få, ska vara dennes enskilda egendom. Det kan av flera skäl finnas anledning att upprätta ett testamente också, då ni båda har barn sedan tidigare.

    Läs mer om äktenskapsförord.

    Att översätta ett äktenskapsförord?

    Fråga

    Min kommande fru och jag planerar att upprätta ett äktenskapsförord. Jag är svensk och hon är ryska, därför vill vi skriva det på båda språken. Äktenskapsförordet ska ju lämnas in till tingsrätten för att registreras. Vi har egentligen två frågor. Såvitt vi förstår så ansvarar översättaren för den översättning han/hon gör, i detta fall en rysk översättning av ett äktenskapsförord. Men hur fungerar ansvaret i praktiken, om det skulle bli en tvist om innehållet i de två dokumenten, till exempel att en formulering översatts fel i det ryska dokumentet? På vilket sätt kan då översättaren hållas ansvarig? Fråga två är de två dokumentens juridiska status. Är i svensk tingsrätt den ryska översättningen lika mycket värd som det svenska?

    Svar

    Om ni registrerar ett svenskt äktenskapsförord enligt svensk rätt och ni har hemvist här i landet så är det giltigt. Översättningen är bara en hjälp för din hustru att förstå avtalet som hon skriver under. Men om det skulle visa sig att översättningen är felaktig kan det utgöra grund för en process om ogiltigförklaring av äktenskapsförordet helt eller delvis.

    När börjar ett äktenskapsförord gälla från det att man skrivit avtalet?

    Fråga

    Jag undrar när ett äktenskapsförord börjar gälla?

    Svar

    Ett äktenskapsförord börjar gälla när det ges in till Skatteverket för registrering. Om två blivande makar har skrivit ett äktenskapsförord så gäller det från det att de gifter sig med varandra, om det ges in till Skatteverket inom en månad från vigseln.

    Äktenskapsförord Bröllopspar på trappa
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden