Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik

Gåvoskatt, gåvobrev och gåva

Vad gäller kring gåvoskatt?

Fråga:

Jag vill skänka bort en större summa pengar till mina fem barnbarn, men jag är osäker på hur mycket man måste betala i gåvoskatt?

Svar:

Gåvoskatt, som var en statlig skatt på gåvor mellan privatpersoner, avskaffades 2005 med retroaktiv effekt tillbaka till 17 december 2004. Samtidigt avskaffades den närbesläktade arvsskatten. Numera kan förmögenhetsöverföringar mellan privatpersoner genom t.ex. gåvobrev i Sverige ske utan att aktualisera dessa skatter. Däremot kan det vara viktigt att t.ex. beakta regler om reavinstskatt (numera ”kapitalvinstskatt”), uppskov, stämpelskatt och liknande. Ofta kan en överföring även kräva att vissa formkrav iakttas, tex för att få lagfart vid gåva av fastighet. Notera även att bägge dessa skatter finns kvar i många andra länder, vilket är viktigt att känna till om man planerar att bosätta sig utomlands.

Familjens jurist är specialiserade på familjerätt och hjälper gärna till med att upprätta gåvobrev eller bedöma de juridiska aspekterna av att ge eller ta emot gåvor. Vi finns med över 240 skickliga medarbetare och på 33 kontor – nära dig.  Välkommen!