Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik

Domstol

Tingsrätt, den första instans eller domstol som hanterar ärenden som brottmål och tvistemål mellan enskilda personer till exempel kring fordringar, äktenskapsskillnad, skadestånd, boende, vårdnad eller underhållsbidrag. Vid tingsrätt prövas även olika typer av ärenden som adoptioner, förvaltare, god man, förordnande av boutredningsman och tvister kring tolkning av testamente.

En tingsrätts beslut överklagas normalt till hovrätt, i vissa fall krävs då s.k. prövningstillstånd. Du kan läsa mer om olika domstolar på domstolsverkets hemsida www.domstol.se. Du kan även läsa mer om stämningsansökan samt svaromål på här på vår hemsida.

Vare sig du är målsägande (brottsoffer) i ett brottmål, part (kärande eller svarande) i ett tvistemål eller det är fråga om ett ärende kan Familjens jurists kunniga jurister vara ditt ombud inför tingsrätt eller annan domstol och med kraft företräda dig och dina intressen.

Det finns 48 tingsrätter runt om i Sverige och vi finns alltid med ett kontor i närheten. Vilken tingsrätt som är relevant i ditt fall kan variera beroende på ärendetyp och om du är kärande eller svarande. 

Domstol

Hitta kontor