Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik

Att välja advokatbyrå eller juristbyrå

När man väljer sitt juridiska ombud väljer man ofta utifrån den enskilda juristens personliga egenskaper men får i realiteten en hel advokatbyrå eller juristbyrå och dess förmågor eller oförmågor. Många mindre byråer tvingas ägna sig åt flera olika typer av juridik för att få in tillräckligt med uppdrag. Det är naturligtvis svårt att upprätthålla spetskompetens inom flera olika områden. Ska man behärska företagsjuridik, konkursrätt och brottmål är det kanske för mycket begärt att man även ska vara riktigt skicklig inom familjejuridik.

Inom Familjens jurist har vi valt att specialisera oss på just familjerätt. Det innebär att varje medarbetare och varje kontor har specialistkunskaper helt inriktade på detta. Vi väljer ut våra nya medarbetare utifrån deras lämplighet inom våra områden, fortbildar oss löpande och delar med oss internt av den allra senaste rättsutvecklingen.

Sett över hela Familjens jurists 33 kontor och över 240 medarbetare har vi genom utbildning och erfarenheter en helt unik kompetens inom praktisk familjerätt. Vi finns dessutom över hela Sverige och samarbetar med advokatbyråer utomlands. Vi anlitas regelbundet för föreläsningar och utbildningar. Vi samarbetar med flera av Sveriges ledande företag och organisationer, som gett oss förtroendet att bistå deras kunder och medlemmar med familjejuridik – det är förtroenden vi värdesätter.

Ditt ärende är unikt. Familjejuridik berör ofta känsliga frågor som barn, relationer, dödsfall och privatekonomi. Juridiken som aktualiseras är ofta komplicerad och kräver både kunskap om rättsregler och om hur människor påverkas. Genom de 25 000 enskilda uppdrag per år vi handlägger har vi verkligen möjligheten att erbjuda dig den kompetens och erfarenhet som krävs. Välkommen att med förtroende vända dig till Familjens jurist!