Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik

Arvsrätt

Med arvsrätt avses normalt tillämpningen av de lagar och regler som avgör hur kvarlåtenskapen efter en person som avlidit ska delas. Arvsrätten kan påverkas av förekomsten av ett testamente, men utgångspunkterna kring hur arv skall fördelas finns reglerat i en särskild lag, ärvdabalken.

Vad är utgångspunkten? Barn efter den avlidne och deras barn i sin tur har arvsrätt, även föräldrar om de överlever sitt barnlösa och ogifta barn. Arvsrätten kan också utvidgas till släktingar i sidoled, till syskon och syskonbarn om närmare släktingar saknas.

Gifta par ärver varandra med vad som kallas fri förfoganderätt och sådant arv kan i sin tur inte testamenteras vidare av den kvarlevande. Istället kommer regler kring s.k. efterarv att gälla när den kvarlevande maken avlider. Särskilda regler gäller även för s.k. särkullbarn, d.v.s. barn som inte är gemensamma mellan gifta makar. Särkullbarn har rätt att få ut sina arvslotter (sina delar av arvet) direkt till skillnad mot gemensamma barn och behöver alltså inte invänta ett efterarv. Notera att sambor saknar arvsrätt, till skillnad från gifta par. För att sambor ska ärva varandra krävs att testamente upprättas.

Arvsrätten kan i stor utsträckning påverkas och inskränkas genom testamente. För testamente gäller dock särskilda formkrav, till exempel att testamente normalt måste vara bevittnat. Bröstarvingar har dock oavsett testamente rätt att erhålla sin laglott, som är hälften av arvslotten. Finns inga som är berättigade till arv och inte heller ett testamente går kvarlåtenskapen till Allmänna arvsfonden.

Familjens jurist handlägger bouppteckningar, och ofta även förvaltning och arvskifte, i över 10 000 dödsbon varje år. Vi har stor erfarenhet kring arvsrättsliga frågor. Inte minst i fall där det finns frågor med internationell anknytning, fastigheter och stora värden, komplicerade förhållanden rörande efterlevande eller efterarv kan vår unika kompetens innebära viktig skillnad. Du kan med förtroende vända dig till något av våra 33 kontor.

Vill du säkerställa att dina efterlevande får det arv efter dig som du vill hjälper vi gärna till med att upprätta ett testamente eller vidta de andra åtgärder som kan behövas. Med komplicerade familjeförhållanden och kanske barn från flera förhållanden, vid samboskap, önskemål att gynna någon särskild person eller organisation eller hantera de juridiska konsekvenserna av att ha flyttat utomlands kan ett testamente skapa den situation just du vill uppnå. Vi kan även erbjuda trygg livslång förvaring av ditt testamente och garantera att det kommer fram i samband med dödsfall.

Du kan läsa mer om bouppteckning här och testamente här.

Hitta kontor